Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

CZECH POINT (ČESKÝ PODACÍ OVĚŘOVACÍ INFORMAČNÍ NÁRODNÍ TERMINÁL)

Podle aktuální legislativy lze prostřednictvím výdejových míst získat na počkání tyto ověřené výpisy z:

 • Obchodního rejstříku (OR)
 • Živnostenského rejstříku (ŽR)
 • Katastru nemovitostí (KN)
 • Rejstříku trestů (RT)
 • Rejstříku trestů právnických osob (RTPO)
 • Centrálního registru řidičů (CRŘ) - výpis bodového hodnocení řidiče
 • Informačního systému o veřejných zakázkách (ISVZ) - výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Insolvenčního rejstříku (IR)
   
  Prostřednictvím Czech POINTu lze rovněž učinit tyto další úkony:
 • podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání (ohlášení živnosti nebo změn údajů týkajících se ohlášení živnosti)
 • získání autorizace pro přístup do MA ISOH (Modul autovraky Informačního systému odpadového hospodářství) pro provozovatele autovrakovišť, resp. pro tzv. "kontaktní osoby"
 • provedení autorizované konverze dokumentů
 • podání žádosti o zřízení datové schránky (DS)
 • podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových
   

Správní poplatky

Výpisy  Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč 0,- Kč
Centrální registr řidičů 100,- Kč 50,- Kč


 
 
 

 

 

Další poplatky:

 • podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání - 50,- Kč + další správní poplatek dle položky 24 písmena a - h) zákona o správních poplatcích
 • autorizace pro přístup do MA ISOH – 100,- Kč za první stránku a – 50,- Kč za každou další i započatou stránku
 • autorizovaná konverze dokumentů – 30,- Kč za každou započatou stránku
 • zřízení datové schránky - bez poplatku
 • opětovné zneplatnění přístupových údajů a vydání nových - bez poplatku

Co je zapotřebí k vyřízení podání na Czech POINTU:

 • výpis z OR, z ŽR nebo z ISVZ je třeba znát IČO
 • výpis z KN je nutné znát katastrální území a číslo Listu vlastnictví
 • výpis z IR je třeba znát IČO hledané organizace nebo osobní údaje hledané konkrétní osoby
 • výpis z RT a z CRŘ je nutné prokázat totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem
 • výpis z CRŘ je zároveň dobré předložit řidičský průkaz
 • o výpis z RT a z CRŘ je též možné požádat prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci

Více informací o projektu Czech POINT na www.czechpoint.cz.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru