Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:

Domov pro seniory Loučka, p.o. - rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B

Evidenční číslo projektu: 013D313007502

Program:

MPSV - Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024;

Cíl 2 – Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucích zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb

Období realizace: 11/2021 – 12/2023

Celkový rozpočet: 5 663 414,29,- Kč

Celkové způsobilé výdaje: 3 640 425,11,- Kč

Financování:

Dotace z MPSV  - Program 013 310 (státní rozpočet):  2 730 317,- Kč (72% způsobilých výdajů)

Zlínský kraj: 2 933 097,29,- Kč

Cíle projektu:

Cíl projektu spočívá v zajištění zvýšení standardů péče v pobytovém zařízení DS Loučka (oddělení B) a zkvalitnění služeb, vedoucích k naplnění a zvýšení materiálně technických standardů poskytovaných sociálních služeb. Realizací akce dojde k rekonstrukci vnitřních prostor oddělení B Domova pro seniory Loučka, p.o., a to konkrétně 1. NP a 3. NP. Ve zmíněných dvou podlažích dojde k rekonstrukci 23 dvoulůžkových pokojů – tj. vybavení rozměrově odpovídajícím nábytkem a rekonstrukcí podlah, dále ve 3. NP bude vybudována centrální koupelna a v 1. NP dojde k modernizaci centrální koupelny.

Specifické cíle projektu:

- rekonstrukce 23 dvoulůžkových pokojů v 1. NP a 3. NP oddělení B – rozšíření manipulačního prostoru na pokojích imobilních klientů a rekonstrukce podlah;

- vybudování nové centrální koupelny ve 3. NP včetně pořízení koupacího lůžka;

- modernizace centrální koupelny v 1. NP.

Cílová skupina:

Senioři – osoby seniorského věku, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Klienty služby jsou osoby mobilní, se sníženou mobilitou, případně i zcela imobilní, vyžadující střední nebo vysokou mírou podpory. V cílové skupině jsou zastoupeny i osoby s neurodegenerativními poruchami.

Hlavní aktivity projektu:

  1. rekonstrukce 23 dvoulůžkových pokojů v 1. NP a 3. NP oddělení B – vybavení rozměrově odpovídajícím nábytkem a rekonstrukce podlah;
  2. vybudování nové centrální koupelny v 3. NP včetně pořízení koupacího lůžka;
  3. modernizace centrální koupelny v 1. NP – pořízení nové koupací vany.

Vedlejší aktivity projektu:

- zpracování Projektové dokumentace pro provedení stavby a pro výběr dodavatele interiéru,

- výkon činnosti autorského dozoru na PD,

- výkon činnosti technického dozoru investora,

- výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi,

- zajištění povinné publicity projektu (tj. stálá pamětní deska).

Výstupy projektu:

Počet lůžek, u kterých byl zvýšen materiálně technický standard – 46

Aktuální stav:

Byl vydán dokument Registrace akce. Projekt je v realizaci.  

Kontaktní osoby:

Ing. Veronika Krampotová – projektová manažerka, tel.: + 420 577 043 826, e-mail: veronika.krampotova@kr-zlinsky.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru