KUL05-23 Otevřené brány

Termín vyhlášení programu: 09.05.2023

Finanční alokace: 363 tis. Kč (181,5 tis. Kč/rok)

Oblast (sekce) dotace:

Cílem programu je rozšíření nabídky v oblasti cestovního ruchu zpřístupněním bohatého fondu památek sakrální povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů a jejich mobiliáře. Otevření této části kulturního bohatství široké veřejnosti zvyšuje atraktivitu Zlínského kraje pro obyvatele regionu i pro cestovní ruch a turistiku.

Důvodem poskytnutí dotace je zlepšení a rozšíření nabídky cestovatelských cílů, rozvoj všeobecné vzdělanosti, duchovní kultury a posílení kulturně historického sebevědomí obyvatel kraje.

V rámci uvedené dotace jsou očekávány následující dopady:
Zpřístupnění historicky cenných či jinak zajímavých atraktivních objektů široké veřejnosti zvýší atraktivitu Zlínského kraje.
Dopadem programu bude také posilování identifikace občanů Zlínského kraje s místem, obcí, farností a krajem.
Program napomůže zlepšení ochrany objektů; památka, v níž je průvodce a pravidelný návštěvnický režim, je méně ohrožena krádežemi a vandalstvím.

V souvislosti se změnou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci v rámci dotačních programů vyhlašovaných Zlínským krajem doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů. Více informací naleznete v tiskové zprávě Zlínského kraje, viz dokumenty ke stažení (POVINNOST DOKLÁDAT K ŽÁDOSTI...).

 

K vyplnění elektronické žádosti doporučujeme mít v počítači nainstalovaný MS Excel.