KUL07-23 Program na podporu odborné činnosti v památkové péči

Termín vyhlášení programu: 05.04.2023

Příjem žádosti dotačního programu: 09.05.2023 -> 31.05.2023

Finanční alokace: 600 tis. Kč

Oblast (sekce) dotace: Kultura