KUL07-24 Program na podporu odborné činnosti v památkové péči

Termín vyhlášení programu: 20.12.2023

Příjem žádosti dotačního programu: 22.01.2024 -> 09.02.2024

Finanční alokace: 0,5 mil. Kč

Oblast (sekce) dotace: Kultura