MaS03-24 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU

Termín vyhlášení programu: 20.12.2023

Příjem žádosti dotačního programu: 22.01.2024 -> 14.02.2024

Finanční alokace: 50 mil. Kč

Oblast (sekce) dotace: Mládež a sport

Žadatelé mohou předkládat Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“) průběžně od 22. 1. 2024 do 14. 2. 2024 do 16:00 hodin.

 

Instrukce pro vyplňování elektronické žádosti

  1. Formuláře se vyplňují online přímo na webové stránce po kliku na odkaz uvedený u programu, ve kterém žádáte, viz rámeček níže. Nedochází k instalaci žádného programu (jak to bylo nutné v minulých letech).
  2. Je nutné mít připojení k internetu po celou dobu vyplňování formuláře - v případě přerušení připojení se vyplněná data v žádosti ztratí.
  3. Pozor, po 30 minutách nečinnosti na stránce žádosti dojde k automatickému odpojení formuláře a data se také ztratí!
  4. V případě, že chcete práci přerušit, je nutné data uložit pomocí tlačítka „Uložit data“ na konci formuláře. Do počítače se Vám neuloží celý formulář, ale jen vámi vepsané údaje ve formátu *.xml - tento dokument slouží k opětovnému načtení vyplněných údajů do nově otevřeného formuláře po návratu k vyplňování žádosti.
  5. Pokud se vracíte k práci na žádosti, jděte znovu na stránku daného dotačního programu, na ní otevřete formulář z odkazu a do něj uložená data načtěte z uloženého *.xml dokumentu pomocí tlačítka „Načíst data“ v levém horním rohu na začátku Žádosti.
  6. Před odesláním DOPORUČUJEME ULOŽIT FINÁLNÍ VYPLNĚNÁ DATA stejným způsobem, jako při přerušení práce na vyplňování v bodě 4. (abyste měli v počítači uloženou zálohu pro případ jakýchkoli neočekávaných problémů).
  7. Na emailovou adresu, kterou jste uvedli v žádosti, Vám přijde PDF podoba odeslané žádosti.

Podrobnější návod naleznete ZDE.

 

MAS03-24

(Žádost je možné vyplnit a odevzdat pouze v termínu uvedeném v Programu.)