SOC01-23 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit

Termín vyhlášení programu: 20.12.2022

Příjem žádosti dotačního programu: 23.01.2023 -> 13.03.2023

Finanční alokace: 2,6 mil. Kč

Oblast (sekce) dotace:

Rada Zlínského kraje schválila dne 19.12.2022 program SOC01-23 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2023 (dále jen Program), jehož nedílnou součástí je Žádost o poskytnutí dotace.

V období od 21.12.2022 do 22.01.2023 bude zveřejněn Program včetně vzoru Žádosti, kterou lze zkušebně vyplnit. Tento formulář nelze odeslat v uvedeném období na Krajský úřad Zlínského kraje.

Originální elektronický formulář žádosti bude uvolněn k vyplňování od 23. 01. 2023 do 13. 02. 2023, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu. Žádost včetně všech povinných příloh je potřeba ROVNĚŽ DORUČIT V PÍSEMNÉ PODOBĚ, popř. zaslat pomocí datové schránky.

Veškeré informace o dotačním titulu a termín příjmu žádostí naleznete v Programu, viz níže v "Dokumentech ke stažení".

NÁVOD NA STAŽENÍ PROGRAMU FORM FILLER (a také jeho aktualizaci), který je nutné mít nainstalovaný v počítači pro otevření a k vyplnění elektronické žádosti, naleznete zde. V případě, že již máte FormFiller nainstalovaný z minulých let, doporučujeme jeho aktualizaci, návod naleznete ve výše uvedeném odkazu.

V případě, že již máte na svém počítači program Software602 Form Filler nainstalovaný z dřívějška, je pro správné zobrazení a funkčnost formuláře nutné provést aktualizaci.

V souvislosti se změnou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci v rámci dotačních programů vyhlašovaných Zlínským krajem doložit Úplný výpis z evidence skutečných majitelů.

 

Žádost o dotaci ke stažení

(zde v odkazu níže si můžete stáhnout interaktivní žádost o dotaci určenou k vyplnění a odeslání, odkaz je aktivní pouze v době příjmu žádostí)
Žádost SOC01-23 - K ODESLÁNÍ