Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:

EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa:

REACT-EU - Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství

Období realizace:

6.12.2021 – 31.12.2023

Celkové předpokládané náklady:

5 900 000 Kč vč. DPH

Celkové způsobilé náklady:

5 900 000 Kč vč. DPH

Financování:

Evropský fond pro regionální rozvoj: 5 015 000 Kč (85 %)

Státní rozpočet: 295 000 Kč (5%)

Vlastní zdroje žadatele:  590 000 Kč (10 %)

Stručný obsah:

Obsahem projektu je pořízení 5 elektromobilů pro organizace Zlínského kraje poskytující sociální služby, a to 4 pro Sociální služby Vsetín, p.o. (z toho jeden bude s úpravou pro převoz osob na vozíku) a 1 elektromobil pro Centrum ÁČKO, p.o.

Cílem je zkvalitnění a větší flexibilita poskytovaných sociálních služeb v souvislosti s pandemií COVID-19, zvýšení zapojení klientů do přirozeného prostředí a snížení nákladů na provoz a negativního vlivu tradičních automobilů na životní prostředí.

Aktivity projektu:

Hlavní aktivity:

  • nákup 5 vozidel na alternativní paliva - elektromobilů

Vedlejší aktivity:

  • organizace výběrových a zadávacích řízení

Cíl projektu:

Projekt řeší posílení dopravní infrastruktury v oblasti poskytování sociální péče organizací Zlínského kraje poskytujících služby obecně prospěšného zájmu. Díky pořízení 5 ekologicky šetrných vozidel (4 osobních a 1 s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu) dojde ke zkvalitnění a větší flexibilitě poskytovaných sociálních služeb, bude zvýšeno zapojení klientů do přirozeného prostředí a zajištěn princip individuálního přístupu ke každému klientovi. Cílem je zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb, snížení nákladů na provoz a negativního vlivu tradičních automobilů na životní prostředí, rovněž tak dojde ke zkvalitnění práce s cílovými skupinami tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

Cílové skupiny:

- osoby se zdravotním postižením

- osoby s poruchou autistického spektra

Pro cílové skupiny jsou vykonávány následující služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

- Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) dle §48 – pobytová forma (Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí a Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová)

- Odlehčovací služby (OS) - dle § 44 – pobytová a ambulantní forma (Centrum Áčko, p.o.)

Tyto služby budou vykonávány prostřednictvím pořízených vozidel.

Aktuální stav:

Bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekt je v realizaci.

Kontaktní osoba: Ing. Silvia Duchoňová, manažerka projektu; tel.: +420 577 043 792, e-mail: silvia.duchonova@kr-zlinsky.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru