Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Evidence zemědělských podnikatelů je vedena na základě ustanovení § 2e až § 2ha zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, obecními úřady obcí s rozšířenou působností.
 
Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, tedy která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem o zemědělství, je povinna se zaevidovat jako zemědělský podnikatel. Místní příslušnost evidence zemědělského podnikatele byla od 1. ledna 2015 zrušena, tzn., že žádost o zápis do evidence příp. žádost o provedení změny v této evidenci lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Ve Zlínském kraji se tak můžete obrátit na následující úřady:
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem - odbor Živnostenský úřad
Městský úřad Holešov - Odbor občansko-správní, Úsek Obecního živnostenského úřadu
Městský úřad Kroměříž - odbor Obecní živnostenský úřad
Městský úřad Luhačovice - odbor správní, oddělení živnostenský úřad
Městský úřad Otrokovice - odbor evidenčně-správní, oddělení obecní živnostenský úřad
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm – Odbor obecní živnostenský úřad
Městský úřad Uherské Hradiště - živnostenský odbor
Městský úřad Uherský Brod - Odbor obecní živnostenský úřad
Městský úřad Valašské Klobouky - Odbor technicko-správní, oddělení živnostenského úřadu
Městský úřad Valašské Meziříčí - Odbor obecní živnostenský úřad
Městský úřad Vizovice - Odbor Obecní živnostenský úřad
Městský úřad Vsetín - Odbor obecní živnostenský úřad
Magistrát města Zlína - Odbor živnostenský
 
O odvolání proti rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele rozhoduje Krajský živnostenský úřad.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru