Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Od 1. července 2020, kdy nabylo účinnosti nařízení vlády č. 297/2020 Sb., dochází k úpravě pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. K uvedenému datu jsou zřízeny dva nové příspěvky na hospodaření v lesích (příspěvek na zřizování nových oplocenek a příspěvek na následnou péči o výsadby), následně k 1. září 2020 jsou zavedeny dva nové příspěvky poskytované uživatelům honiteb (příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin a příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř). 
Dne 3. dubna 2019 vstoupilo v platnost Opatření obecné povahy. Platí možnost odložit těžbu souší do konce roku 2022 s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem. 
V Kalamitní zóně:
  • Lhůta pro zalesnění se prodlužuje na 5 let (nyní 2 roky) a doba pro zajištění porostu na 10 let (nyní 7 let) od vzniku holiny. Cílem je řešení případného nedostatku sazenic a pracovních sil pro zalesnění.
  • V případě kalamitních holin nad 2 hektary (v červené zóně) bude možnost ponechat nezalesněné pruhy uvnitř porostů v šířce až 5 metrů v rozestupech minimálně 20 metrů. Na rozhraní lesa a nelesní půdy pak pruhy v šířce až 5 metrů pro vytvoření porostního pláště. Toto opatření povede například k úspoře sazenic a současně vytvoří střelecké průseky k udržování stavů spárkaté zvěře a k zamezení škodám zvěří na obnovovaných porostech.
  • Veškeré informace k opatření obecné povahy vydaných Ministerstvem zemědělství k řešení kalamitní situace v lesích najdete zde. 
Podmínky lesnických a mysliveckých příspěvků po novele NV 30/2014 Sb.
Příspěvky na hospodaření v lesích - přehled a změny od 1. 1. 2022 (Lesy, eAGRI)
Příspěvky na vybrané myslivecké činnosti - přehled a změny od 1. 1. 2022 (Lesy, eAGRI)
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru