Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Fond Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI je zřízen Zlínským krajem za účelem poskytování finanční podpory a financování aktivit (akcí a projektů) v oblasti sociální, příp. zdravotní. Jedná se zejména o činnosti podporující rodiny, osoby se zdravotním postižením, seniory, dárcovství krve apod. 

Výzva k podávání žádostí o podporu ze Sociálního  fondu ZK  je vyhlašována od roku 2010.  Od 1.1.2016 se název Sociální fond změnil na Fond Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI. Každoročně jsou v ní specifikovány konkrétní oblasti podporovaných aktivit. Právnické a fyzické osoby si mohou v souladu s kritérii uvedenými ve výzvě podat žádost o finanční podporu s nezbytnými podklady.  O  výši  dotace je rozhodováno v orgánech kraje.  S žadatelem je v případě schválení dotace sepsána smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI.

Fond Zlínského kraj, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI není určen pro financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace naleznete na stránkách Zlínského kraje, v sekci Dotace. (odkaz: ZDE).

 

Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o poskytnutí programové dotace pro rok 2024

Rada Zlínského kraje rozhodla dne 25. 3. 2024 o poskytnutí programové dotace pro rok 2024 - Výsledky rozhodnutí naleznete v Dokumentech ke stažení níže.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru