Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Hrady Zlínského kraje

Hrady Zlínského kraje

Tato kniha představuje unikátní ediční počin, protože přináší ucelenou informaci o stávající úrovni poznání hradů na území Zlínského kraje. Pozornost je věnována jak jednotlivým hradním lokalitám, tak i zhodnocení jejich stavebního vývoje a architektury. Dále popisuje celkový vývoj středověkého osídlení a správy na území východní Moravy, hmotné kultuře zachycené archeologickými výzkumy, památkové péči i obnově některých lokalit.

Vydání knihy je motivováno 10. výročím úmrtí průkopníka moderního bádání o hradech našeho regionu, zlínského archeologa a historika PhDr. Jiřího Kohoutka, CSc. (1952–2007).

Text knihy je doplněn bohatým obrazovým materiálem (zaměření lokalit, rekonstrukce, fotografie, veduty, mapy).

Publikace formátu A4, která obsahuje 333 číslovaných stran a přes 400 barevných a černobílých vyobrazení (půdorysy, mapky, rekonstrukce, fotografie, kresby nálezů apod.); vychází nákladem 1500 ks. Je určena nejen odborné, ale především široké laické veřejnosti s hlubším zájmem o problematiku hradní architektury a dějin východní Moravy ve středověku.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru