Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Hvězdárna

Stručné představení hvězdárny

Hvězdárna Valašské Meziříčí je odborně specializovaná, výzkumná, kulturně-vzdělávací, informační a poradenská organizace zřizovaná Zlínským krajem. Jejím posláním je seznamovat širokou veřejnost, s důrazem na školní mládež všech stupňů škol, s vědeckými poznatky z mnoha oblastí vědy a techniky, zejména pak astronomie, kosmonautiky, meteorologie a dalších přírodních věd (jako např. geologie, botanika, ekologie, ochrana životního prostředí apod.), ale také moderních technologií.

Nachází se v jižní části města na kopci zvaném Stínadla. Hvězdárna slouží veřejnosti již téměř 70 let a její nejstarší budova, historická Ballnerova hvězdárna, byla postavena už téměř před sto lety. V areálu najdete řadu didaktických pomůcek a modelů, včetně modelu Sluneční soustavy, venkovní geologické expozice a řadu dalších expozic a pomůcek. Pro veřejnost pořádá večerní astronomická pozorování, denní exkurze, přednášky, besedy, experimentální programy, konference, doplňkovou výuku pro školy, hravé programy pro mateřské školky, astronomické kroužky, astronomické tábory a řadu dalších. Akce pořádá nejen ve svém areálu, ale také přímo na školách, táborech i u vás na zahradě.

Otevírací doba pro jednotlivce

Otevírací doba závisí na ročním období a letních prázdninách. Bližší informace o otevírací době pro veřejnost najdete na webu organizace v sekci "Pozorování pro veřejnost", informace o aktuálních akcích najdete v rubrice "Kalendář akcí".

Hvězdárna

Historie hvězdárny

Historie spolkové astronomické činnosti ve Valašském Meziříčí je velmi dlouhá a její rozvoj byl spjat nejprve s osobou středoškolského učitele Antonína Ballnera a jeho soukromé hvězdárny (od roku 1929), která je dnes součástí areálu, později pak s Astronomickou sekcí Muzejní společnosti a po druhé světové válce s výstavbou a aktivitou novodobé hvězdárny, která byla pro veřejnost otevřena na podzim roku 1955. Od té doby je její parkový klimatický areál s několika budovami využíván pro aktivity a činnost valašskomeziříčské hvězdárny.

Nejstarším objektem je dřevěná Ballnerova hvězdárna, jejíž existence začala někdy kolem roku 1929. Počátkem tohoto tisíciletí byla celkově revitalizována a dnes slouží jako expoziční prostor a také ukázka malé astronomické pozorovatelny.

Hlavní budova

Hlavní budova

Hvězdárna využívá pro svou činnost zejména hlavní budovu, která je kulturní památkou, určitě zaujme svou elegantní architekturou. Autorem její architektonické podoby je ak. arch. Zdeněk Plesník. Budova byla ve dvacátých letech 21. století revitalizována s velkým důrazem na zachování původního vzhledu i použitých technologií. Ve vstupní hale je instalována stálá expozice seznamující s hlavními oblastmi moderní astronomie, kosmonautiky i regionální geologií.

Budova odborného pracoviště byla dokončena v roce 1964 a dnes je využívána zejména pro celou řadu odborných astronomických pozorování. Je zde však i specializovaná učebna a menší vnitřní expozice určené zejména školním skupinám.

Dalekohled

Odborná činnost

Valašskomeziříčská hvězdárna se zabývá i výzkumnou, odborně-pozorovatelskou a metodickou činností. Je zapojena do mezinárodních astronomických pozorovacích kampaní, řadu kampaní sama iniciuje a koordinuje, podílí se na řadě výzkumů a také na meteorologických pozorováních.

V observační astronomii se věnuje zejména pozorování změn jasnosti proměnných hvězd a hvězd s erupční aktivitou, pozorování zákrytů hvězd tělesy Sluneční soustavy, pořizování spekter meteorů a měření jejich dráhových parametrů a také pozorování projevů sluneční aktivity. Do této odborné činnosti zapojuje také účastníky vzdělávacích akcí, kroužků, klubů apod.

Areál hvězdárny

Kromě toho se v zde nachází meteorologická stanice I. řádu, patřící Českému hydrometeorologickému ústavu, která začala měřit v roce 1957. Dále jsou v areálu další objekty technické a provozní povahy.

V areálu se nachází řada didaktických pomůcek a modelů, včetně modelu Sluneční soustavy (Slunce a planety), venkovní geologické expozice, slunečních hodin a řady dalších expozic a pomůcek.

 

Programy pro veřejnost

Pro veřejnost pořádá hvězdárna celou řadu akcí nejrůznější povahy a zaměření. Nejznámější a oblíbená jsou večerní astronomická pozorování, dále denní exkurze, přednášky, besedy, experimentální programy, konference, doplňková výuka pro školy, hravé programy pro mateřské školky, astronomické kroužky, astronomické tábory a řada dalších. Akce pořádá nejen ve svém areálu, ale také přímo na školách, táborech i u vás na zahradě.
 

Vzdělávací aktivity nejen pro školy

Hvězdárna nabízí vzdělávací a osvětové programy také z oblasti moderní techniky a technologií včetně jejich uplatnění v běžném životě. Podílí se na doplňkovém a mimoškolním vzdělávání mládeže i dospělých v rámci programů celoživotního vzdělávání. Při svých programech používá celou řadu modelů, pomůcek a příkladů, ale také experimentů a praktického zapojení účastníků akce. 
 

Výstavy do škol

Nabídku služeb hvězdárny mohou přímo využít i školy (nejen) ve Zlínském kraji. Jedná se o zvláštní služby instalace zajímavých výstav na samonosných dřevěných stojanech přímo v prostorách školy, které je navíc možné doplnit přednáškou či pozorováním přímo na vaší škole. Je k dispozici několik témat a postupně jsou připravována další témata.

 

Specializované weby spravované Hvězdárnou Valašské Meziříčí, p. o.:

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru