Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zlínský kraj jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 nařízení GDPR a je pro subjekty údajů kontaktní osobou pro řešení jejich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zlínského kraje jsou:

Zlínský kraj, Mgr. Ing. Zdeněk Vašátko, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, telefon: +420 577 043 580, ID datové schránky: scsbwku, poverenec.oou@zlinskykraj.cz

Prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů může subjekt údajů uplatnit svá práva vůči Zlínskému kraji (správci osobních údajů) těmito způsoby:

  • písemně na adresu: Zlínský kraj, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Mgr. Ing. Zdeněk Vašátko, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,
  • v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem subjektu údajů zaslaným na e-mail: poverenec.oou@zlinskykraj.cz
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky subjektu údajů do datové schránky Zlínského kraje ID: scsbwku
  • osobním předáním písemné žádosti subjektu údajů na podatelně Zlínského kraje na adrese Zlín, třída Tomáše Bati 21.

Z důvodu své spolehlivé identifikace subjekt údajů uvede v podání nejen své jméno, příjmení, nýbrž také datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu pro doručení (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu) tak, aby bylo následně vyloučeno poskytnutí osobních údajů neoprávněné osobě, jelikož např. někdo jiný, avšak se stejným jménem, by mohl shodou okolností také požádat Zlínský kraj o přístup ke svým osobním údajům. Subjekt údajů může z důvodu usnadnění komunikace se Zlínským krajem nepovinně uvést také své kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailovou adresu).

V případě pochybnosti o totožnosti subjektu údajů, který uplatní své právo podle nařízení GDPR, bude subjekt údajů požádán oprávněnou osobou Zlínského kraje o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti. Ověření totožnosti se provede zpravidla legalizací (úředním ověřením) podpisu na podání, nahlédnutím do průkazu totožnosti nebo jiného dokladu, ze kterého lze fyzickou osobu jako subjekt údajů jednoznačně identifikovat a ztotožnit.

V případě, že nebude možné zjistit a ověřit totožnost subjektu údajů, žádosti bude odmítnuto vyhovět.

 Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení GDPR.

V případě, že se subjekt údajů bude domnívat, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru