Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Koordinovaná (závazná) stanoviska jsou vydávána v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání územního/stavebního rozhodnutí podle ust. § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Účelem závazných stanovisek dotčených orgánů opatřovaných pro řízení a jiné postupy podle stavebního zákona je ochrana veřejných zájmů, chráněných jinými právními předpisy.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru