Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Krajská galerie výtvarného umění

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně se věnuje českému a slovenskému výtvarného umění a architektuře 19. až 21. století.  Vystaveny jsou zde například cenná díla Emila Filly, Bohumila Kubišty, Václava Špály, Josefa Čapka či Toyen.

Instituce sídlí v centru města, v zrekonstruované budově č. 14 bývalého továrního areálu. Industriální atmosféra výstavních prostor dává vyniknout atraktivnímu pojetí stálé expozice ze sbírek krajské galerie. Ta přibližuje zlatou epochu největšího rozmachu Zlína v baťovském období a představuje zdejší unikátní architekturu i to nejzajímavější z průmyslového designu spolu s klasickým a moderním uměním až do současnosti.

Galerie spravuje a dále buduje sbírku uměleckých děl, pořádá výstavy, vzdělávací programy a spektrum své činnosti doplňuje o akce propojující různé kulturní obory kultury. Nadto nabízí svým návštěvníkům možnost studia sbírkových předmětů a konzultace v oblasti výtvarného umění a architektury a také rozsáhlou specializovanou knihovnu a badatelnu. V návaznosti na svůj program vydává odborné publikace, mimo jiné čtvrtletník Prostor Zlín.

Stálá expozice Prostor Zlín

Zlín se stal od poloviny 30. let vedle Prahy a Brna výrazným centrem československé moderní architektury a jeho bohatou kulturní historii se snaží galerie reflektovat. Málokteré město bylo stavěno v krátkém časovém horizontu s tak progresivním přístupem. Galerie od roku 1987 systematicky zpracovává sbírku architektury, ve které se dozvíte vše o ikonických zlínských architektech a vývoji funkcionalistické architektury i zlínského průmyslového designu.

Stálá expozice Řády vidění

Řády vidění představují průřez sbírkou volného umění galerie, s akcentem na vybrané historické nebo výtvarné souvislosti. Mimo umělecké sbírky, v nichž dominují jednak díla klasiků českého malířství 19. století, jednak díla představitelů zakladatelské generace českého moderního umění a surrealistů, se galerie v posledním období zaměřuje především na oblast současného českého umění.

Edukační programy

Krátkodobé výstavy a edukační programy

V průběhu roku realizuje Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně řadu krátkodobých výstav zaměřenou na výtvarné umění, design a architekturu. Pravidelně trienálně pořádá Zlínský salon mladých a přehlídku současného umění ve veřejném prostoru Prostor Zlín.

Galerie je prostorem pro aktivní setkávání s uměním a místem nevšedního vzdělávání. Nedílnou součástí výstav jsou proto edukační a animační programy, které zprostředkovávají současné a moderní umění veřejnosti. Cílem těchto programů je, aby si návštěvníci odnesli nejenom vizuální zážitek, ale také pochopení kontextu děl a výstavy.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru