Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu: Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje

Program:  Integrovaný regionální operační program

Období realizace:

31. 08. 2016 - 31. 12. 2018

Celkový rozpočet:

9 244 400,00 Kč vč. DPH

Financování:

Evropský fond pro regionální rozvoj: 7 857 740,00 Kč (85 %)

Státní rozpočet: 462 220,00 Kč (5%)

Vlastní zdroje příjemce:  924 440,00 Kč (10 %)

Stručný obsah:

Obsahem projektu bylo pořízení nového krajského manažerského informačního systému Zlínského kraje (MIS ZK) pro oblast zdravotnictví. Zlínský kraj (ZK) za pomoci MIS ZK sbírá data ze zdravotnických zařízení zakládaných ZK pro potřeby aktuálních informací pro rozhodování vlastníka, a to jak z hlediska ekonomických dat, tak z hlediska produkce zdravotní péče a kvality zdravotní péče. Vše za účelem zajištění zlepšení a zefektivnění všech činností zdravotnických zařízení a zlepšení úrovně přístupu pro pacienty na území ZK.

Aktivity projektu:

Hlavní podporované aktivity byly následující:

 1. Hlavní aktivita 1: Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů
 2. konkrétně se jedná o oblast "business intelligence - vytěžování dat, datové sklady, reporting".
 3. V této aktivitě je hlavní výstup projektu a to nově pořízený informační systém

          1.1. Manažerský informační systém (MIS)

          1.2. Moduly MIS pro čerpání dat z IS nemocnic do MIS.

 1. Hlavní aktivita 2: Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy.
 2. V této aktivitě je dodávka nezbytné HW a SW infrastruktury pro pořízený IS a jeho části.

          2.1. Dodávka nezbytné HW a SW infrastruktury pro pořízený IS a jeho části.

 1. Všechny dodávky jsou s vazbou na nově pořízený IS z hlavní aktivity 1.

Vedlejší aktivity byly následující:

 1. Studie proveditelnosti
 2. Projektové dokumentace a odborná podpora v rámci VZ
 3. Zadávací dokumentace
 4. Organizace výběrových a zadávacích řízení
 5. Odborné konzultace a dozor při implementaci.

Cíl projektu:

Projekt byl založen na identifikovaných potřebách příjemce, které byly formalizovány do následujícího cíle:

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kybernetické bezpečnosti a naplnění požadavků daných zákonem číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), tj. v souhrnu zajištění a zvýšení bezpečnosti vyjmenovaných informačních, významných informačních a komunikačních systémů Zlínského kraje, které dnes nesplňují standardy kybernetické bezpečnosti dané uvedeným zákonem.

Výstupy projektu:

Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti: 29

Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti

 • nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí
 • nástroj pro ochranu před škodlivým kódem
 • nástroj pro řízení přístupových oprávnění
 • nástroj pro ověřování identity uživatelů
 • nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů

Cílová skupina:

Občané, podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě

Aktuální stav:

Projekt je v udržitelnosti.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Mlýnková, manažer projektu; tel.: +420 577 043 839, e-mail: jana.mlynkova@kr-zlinsky.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru