Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

Název projektu:

Kreativní vzdělávání – paměťové instituce a školství v 21. století

Program:

Fond pro bilaterální vztahy (EHP a Norské fondy)

Období realizace:

02/2023 - 10/2023

Celkové způsobilé výdaje projektu: 341 836,00 Kč

Financování:

Fond pro bilaterální vztahy (EHP a Norské fondy) 407 716 Kč (100%)

Stručný obsah:

Projekt je zaměřen na výměnu zkušeností v oblasti kreativního vzdělávání a provázanosti kultury se vzdělávacími potřebami. Během projektu navštíví oslovení norští experti na kreativní vzdělávání paměťové instituce ve Zlínském kraji, kde budou konfrontovat nabídku, způsob prezentace a proces edukačních programů s následným odborným rozborem a komparací přístupů paměťových organizací obou zemí k lektorské práci.

Další fází návazného projektu bude návštěva profesionálních pracovníků ze Zlínského kraje v Norsku s využitím krátké partnerské pracovní stáže.

Její program bude zaměřen na práci kraje Innlandet v oblasti vzdělávání a kultury, práci paměťových institucí v kraji a na specifika součinnosti se školami všech stupňů.

Aktivity projektu:

  • realizace 3-denní stáže pro norské experty ve Zlínském kraji (účastní se 4 experti z kraje Innlandet)
  • realizace 3-denní stáže pro české experty v Innlandet kraji (účastní se 6 expertů ze Zlínského kraje – zástupci KÚZK a Muzea Regionu Valašsko)

Cíl projektu:

Rozšíření a posílení bilaterálních vztahů mezi Zlínským krajem a novými norskými partnery.

V rámci posílení a rozšíření bilaterálních vztahů budou v rámci stáže řešeny následující oblasti:

- Propojení oblasti kultury a vzdělávání ve Zlínském kraji

- Systém organizace edukačních programů pro školy

- Vytvoření metodiky spolupráce mezi školami a kulturními organizacemi, metodiky pro školy pro využívání kulturních a uměleckých akcí v řádném i zájmovém vzdělávání

- Provazby formálního a neformálního vzdělávání

- Interaktivita odborů kultury a školství

- Inovativní přístupy v muzejním vzdělávání, způsoby šíření osvěty

- Dosah na využívání moderních komunikačních nástrojů

- PR a marketingové komunikace nabídek kreativního vzdělávání, komunikace se školami

Cílová skupina:

Zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje – Odboru kultury a památkové péče a Odboru školství, mládeže a sportu.

Zaměstnanci Muzea Regionu Valašsko – edukátoři, koncepční pracovníci.

Zaměstnanci Innlandet Fylkeskommune.

Zaměstananci ANNO museum – edukátoři, ředitelé.

Aktuální stav:

Bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, projekt je v realizaci.

Kontaktní osoba:

Ing. Mlýnková Jana– projektový manažer, tel.: +420 577 043 839, e-mail: jana.mlynkova@kr-zlinsky.cz

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru