Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Krhová

V dubnu 2024 vás s Magazínem21 v rámci seriálu U nás na vesnici zavedeme do srdce Valašska. Jen zhruba dva kilometry od Valašského Meziříčí v nadmořské výšce okolo tří set metrů se na stráních a svazích výběžků Veřovických vrchů nachází řada usedlostí a pasek, které dohromady tvoří obec, jež si z loňského ročníku soutěže Vesnice roku Zlínského kraje odnesla ocenění Inovativní obec. Vyrážíme do Krhové.

 

Krhová v údolí

 

V písemných pramenech se název obce objevuje poprvé roku 1442, kdy je zmíněn vladyka Hudek z Krhové. Až do konce roku 2012 byla Krhová součástí Valašského Meziříčí. Je tedy nejmladší obcí ve Zlínském kraji a patří k nejmladším obcím Česku. Dnes zde žijí přibližně dva tisíce obyvatel. Obec se velmi rychle rozvíjí a žije bohatým společenským životem. Na něm mají zásluhu zejména členové místních spolků, například hasiči, zahrádkáři, myslivci, sportovci, klub seniorů, spolek Šikovné ruce a další. Část katastru obce se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Do okolní přírody můžetez  Krhové vyrazit pěšky nebo na kole. Lesy po hřebenech vede až k Velkému Javorníku Veřovická  naučná stezka. Než se však po ní z Krhové vydáte, určitě si prohlédněte kapličku sv. Cyrila a Metoděje a nezapomeňte ani na pomník obětem obou světových válek v jen pár kroků vzdáleném parčíku. Na jeho vrcholku najdeme bustu T. G. Masaryka. Nezvyklou součástí pomníku je drobný zasklený výklenek, ve kterém se nachází prsť ze Zborova, tedy zemina z jednoho z nejvýznamnějších bojišť československých legií v 1. světové válce. V roce 2015 ke kamennému pomníku přibyly dva menší, vyrobené ze dřeva památného dubu. Jsou věnovány významným místním rodákům, kteří zasáhli do bojů 2. světové války, generálmajorům Rudolfu Pernickému a Robertu Pavlíkovi. Pokud byste neměli síly na hřebenovou túru, můžete si udělat jen kratší procházku, třeba na křižovatku turistických chodníků zvanou místními U Obrázku. Najdete zde, jen tři kilometry od kaple v obci, pramen Jarošovka s malebným přístřeškem se šindelovou střechou. A kdyby i to na vás bylo příliš, jen kilometr to budete mít na vrch Helštýn s kamennou mohylou postavenou na památku obětí obou světových válek. Je odsud nádherný rozhled na Valašské Meziříčí, na pásmo Beskyd až po Radhošť, na Vsetínské a Hostýnské vrchy až po Hranicko-Odersko.

 

 Kaple sv. Cyrila a Metoděje

↑ KAPLE. Ve středu obce se nachází kaple sv. Cyrila a Metoděje dokončená v roce 1897. Poutníci mohou na lavičce u ní nebo v přilehlém parčíku nabrat síly na další cestu a osvěžit se vodou z veřejného pítka.

 památník obětem světových válek v Krhové 

↑ PRSŤ OD ZBOROVA. Výklenek v pomníku obětem světových válek obsahuje prsť, tedy zeminu, z významného bojiště čs. legií v 1. světové válce. Po stranách stojí dubové pomníky místních  rodáků – generálmajorů Pernického a Pavlíka.

Helštýn mohyla

↑ HELŠTÝN. Na vrcholu tohoto kopce se ve výšce 383 m n.m. tyčí desetimetrová mohyla k poctě obětí světových válek. Místo poskytuje nádherné výhledy do okolní krajiny.

 

Fakta o obci

 okres Vsetín
 starostka Kateřina Halaštová
 počet obyvatel 2075
 počet domů 666
 rozloha  833 ha
 nadmořská výška  312 m n. m.
 web  www.krhova.cz

 

ZAJÍMAVOST

Obec je rodištěm hned dvou bojovníků 2. světové války s hodností generálmajora. Prvním z nich byl Rudolf Pernický, výsadkář, velitel paraskupiny Tungsten a po sametové revoluci první předseda Konfederace politických vězňů. Druhým byl Robert Pavlík. Za války se dostal přes Polsko a Sovětský svaz do Francie a  do Anglie. Mimo jiné prošel boji o Dunkerque.

 

TŘI OTÁZKY PRO STAROSTKU

Kdyby se vaše obec měla zapsat do knihy rekordů, v čem by vynikala?

Krhová je jednou z vůbec nejmladších obcí v republice, naše obec se v roce 2013 osamostatnila od města Valašské Meziříčí. Za pouhých deset let jsme se stali plnohodnotnou, suverénní obcí s velkým objemem investic a rozsáhlým rozvojem území.

Které místo tu máte nejraději a proč?

Za takové místo považuji významnou křižovatku turistických chodníků uprostřed našich obecních lesů. Setkávají se zde čtyři stezky pro pěší a dvě cyklotrasy. Pro nás,  Krhovjany, je známé jako U Obrázku. Dá se říct, že je to nástupní bod pro přechod krásné hřebenovky Veřovických vrchů. Kromě toho se zde nachází studánka Jarošovka s pěkným přístřeškem. 

Kdybyste měl neomezený rozpočet, co byste v obci udělala?

V obci je pro sportovní a kulturní aktivity využívána stařičká tělocvična, tak bych jednoznačně usilovala o vybudování multifunkčního objektu, který by sloužil jako sportovní hala a zároveň by se dal využívat při kulturních akcích, jako jsou různé plesy, divadelní představení a podobně. Dále by to bylo zbudování nových inženýrských sítí, dobudování chodníků a  propojení turistických tras a cyklostezek. Pokud by byl rozpočet opravdu neomezený, tak bych prostředky určitě využila k výstavbě domova pro seniory, rozhledny na místním kopci Budička, herní arény pro děti od 3 do 18 let a fotbalového stadionu s kapacitou pro pět tisíc diváků.

Kateřina Halaštová

↑ STAROSTKA. Kateřina Halaštová

 

 

O soutěži Vesnice roku

Soutěž Vesnice roku vyhlašuje ve spolupráci s kraji a dalšími partnery už 28 let Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Ministerstvem zemědělství. Smyslem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivnímu zapojení do rozvoje svého domova, popularizovat rozmanitost a pestrost obnovy vesnic a seznámit širokou veřejnost s významem venkova. Snahou je také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí místní tradice a podílejí se na společenském životě obce. Vítězství je spojeno s finančním příspěvkem na další rozvoj. Více informací o soutěži zájemci najdou na www.vesniceroku.cz.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru