Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název:

Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile

Registrační číslo žádosti:

0231000009

Operační program:

Národní plán obnovy

Kompotenta:

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Období realizace:

od 10/2021 do 09/2025

Celkový rozpočet:

137 229 727 Kč

Financování:

Celkové způsobilé výdaje: 100 378 534,7 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje: 36 851 192,3 Kč

Příspěvek EU: 100 378 534,7 Kč (100 % ze způsobilých nákladů)

Spolufinancování z rozpočtu Zlínského kraje: 36 851 192,3 Kč

Všeobecný cíl:

Vybudování Kulturního a kreativního centra Zlínského kraje v objektu Čiperovy vily se zaměřením na oblast kulturních a kreativních odvětví

Stručný obsah:

Záměrem projektu je podpořit zájem o kulturní a kreativní průmysl u široké veřejnosti s důrazem na děti a žáky již v raném věku, a to inovativní formou teoretickou i praktickou. V rámci kulturního a kreativního centra vzniknou expozice - návštěvnické okruhy Čiperovy vily se zaměřením na odkaz baťovského ředitele Dominika Čipery a na témata bydlení a designu (např. nábytek, produktový design, móda, užité umění…) se vztahem ke zlínské kreativní tradici a jejího rozvíjení v současnosti.  Dále budou realizovány i další aktivity jako jsou kreativní tvůrčí dílny, pořádání umělecko-řemeslných a design sympózií a seminářů nebo jiných vzdělávacích nebo networkingových eventů se zaměřením na kreativitu a design.

Ve Zlínském kraji se tak propojí subjekty kreativního průmyslu v oblastech designu, architektury a současného umění se středními uměleckými a umělecko-průmyslovými školami zaměřenými na sklářství, ohýbaný nábytek, umělecko-řemeslnému zpracování kovů, dřeva, oblasti audiovize a také s paměťovými organizacemi jako databankou hodnot regionálního kulturního dědictví a paměti obyvatel Zlínského kraje.

Projekt řeší nejen rekonstrukci samotné Čiperovy vily, ale také úpravu jejího okolí (úprava zahrady, rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, vybudování parkovacích ploch, rekonstrukce dřevěné terasy, rekonstrukce domu správce, vybudování dětského hřiště, rekonstrukce venkovních skladů).  Upravené venkovní prostory budou využity k realizaci venkovních vzdělávacích programů a kulturních akcí. Rekonstrukcí domu správce vznikne prostor pro poskytování ubytovacích služeb. Zrekonstruované venkovní sklady budou využívány jako zázemí pro edukační centrum pro skladování vzdělávacích pomůcek, stolů a židle. Současně budou sloužit jako prostor pro skladování zařízení potřebných pro provoz.

Samotnou rekonstrukcí vily, která je kulturní památkou, a jejím uvedením do původního stavu v maximální možné míře dojde současně ke zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury.

Výstupy projektu:

Výsledným výstupem projektu bude kulturní a kreativní centrum v Čiperově vile, které:

-           bude místem pro realizaci kreativních tvůrčích dílen, pořádání umělecko-řemeslných, sochařských, malířských a designérských sympózií, workshopů a seminářů nebo jiných vzdělávacích nebo networkingových eventů se zaměřením na kreativitu, design a film od dětí až po dospělé;

-           svou činností propojí subjekty kulturních a kreativních odvětví ze sektoru veřejného, školského, soukromého a neziskového za účelem rozvoje kulturních a kreativních odvětví;

-           prostřednictvím nově vzniklé expozice představí všestranně kreativní osobnost baťovského ředitele, starosty a ministra Dominika Čipery a  rozvine témata bydlení a designu interiérů (např. nábytek, produktový design, móda, užité umění…) se vztahem ke zlínské kreativní tradici a jejího rozvíjení v současnosti;

-           nabídne prostor pro realizaci kulturních a společenských akcí (koncerty, výstavy, divadlo..) v interiéru i exteriéru vily.

Kontakt:

Mgr. Petra Rafajová, projektová manažerka, tel. 577 043 836, e-mail: petra.rafajova@zlinskykraj.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru