Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:

Kybernetická bezpečnost v budovách Krajského úřadu Zlínského kraje

Program:  Integrovaný regionální operační program

Období realizace:

11. 3. 2016 – 31. 10. 2018

Celkový rozpočet:

3 575 533,14 Kč vč. DPH

Celkové způsobilé výdaje:

3 307 049,47 Kč

Financování:

Evropský fond pro regionální rozvoj: 2 810 992,04 Kč (85 %)

Státní rozpočet: 165 352,48 Kč (5%)

Vlastní zdroje žadatele:  599 188,62 Kč (10 % způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje 268 483,67)

Stručný obsah:

Projekt spočíval v realizaci technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB), konkrétně v oblasti „a) fyzická bezpečnost“ pro zabezpečení významných informačních systémů (VIS) Zlínského kraje.

Konkrétně se jednalo o následující VIS:

 1. Ekonomický systém a spisová služba
 2. Webové stránky kraje
 3. Elektronický poštovní systém

Prostředkem k naplnění „fyzické bezpečnosti“ pro zabezpečení významných informačních systémů Zlínského kraje byla modernizace systému elektronické kontroly vstupu (EKV) a grafické nadstavby vč. napojení grafické nadstavby na systém EKV a systémy PZTS (EZS) a systém monitoringu elektrické požární signalizace (EPS) pro zajištění bezpečnosti, řízení a kontroly vstupu do objektů KÚ ZK, ve kterých jsou provozovány významné informační systémy.

Aktivity projektu:

Hlavní aktivity:

 • Modernizace systému EKV a souvisejících technologií - část do budovy B21
 • Modernizace systému EKV a souvisejících technologií - část do budovy B11 (nezpůsobilé výdaje)
 • Nezbytné elektromontáže a stavební úpravy a práce v budově B21
 • Nezbytné elektromontáže a stavební úpravy a práce v budově B11 (nezpůsobilé výdaje)
 • SW pro grafickou nadstavbu pro systémy EZS/EKV
 • HW pro grafickou nadstavbu pro systémy EZS/EKV
 • Další služby nezbytné pro realizaci dodávky (nezpůsobilé výdaje)

Vedlejší aktivity:

 • Zpracování studie proveditelnosti
 • STUDIE - UPGRADE EZS A GRAFICKÉ NADSTAVBY ALFA a ALVIS budova B21
 • Projektová žádost
 • Projektová dokumentace
 • Organizace výběrových a zadávacích řízení
 • Technický dozor investora, BOZP

Cíl projektu:

Cílem projektu byla modernizace systému elektronické kontroly vstupu (EKV) a grafické nadstavby vč. napojení grafické nadstavby na systémy EKV, PZTS (EZS) a EPS pro zajištění bezpečnosti, řízení a kontroly vstupu do objektů KÚ ZK, ve kterých jsou provozovány významné informační systémy.

Zlínský kraj se zaměřil na hlavní aktivitu "Zabezpečení KII/VIS/ISZS/IS/KS v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014. Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších a doprovodných předpisů."

Výstupy projektu:

Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti: 3

Jedná se o modernizaci existujícího technického opatření, které není v souladu s technickými opatřeními definovanými v Zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB), za takové technické opatření (modernizace), které je v souladu s definovanými technickými opatřeními v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

V rámci projektu se jednalo o 1 technické opatření dle ZKB pro 3 VIS

Cílové skupiny:

Občané, Podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě

Zabezpečením objektu, ve kterém jsou VIS Krajského úřadu Zlínského kraje provozovány, bylo zajištěno:

 • dostupnost VIS "Webové stránky kraje", který na území Zlínského kraje zajišťuje informovanost občanů a podnikatelů
 • garantovaný provoz VIS "Elektronický poštovní systém", kterým je zajištěna možnost online komunikace zaměstnanců ve veřejné správě s občany a podnikateli
 • kontinuita fungování Zlínského kraje ve vybraných oblastech a nezbytná osobní komunikace mezi pracovníky ZK, KÚ ZK a občany a podnikateli i v případě projevů rizik (hrozeb) ohrožujících objekty Zlínského kraje (mimořádných událostí a krizových situací).

Aktuální stav:

Projekt je v udržitelnosti.

Kontaktní osoba:

Mgr. Šárka Vojkůvková, manažerka projektu; tel.: +420 577 043 846, e-mail: sarka.vojkuvkova@kr-zlinsky.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru