Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Umožňuje dohledat každou korunu, kterou kraj poslal městům, obcím, zájmovým spolkům, podnikajícím fyzickým osobám i dalším subjektům. Do mapy nejsou zahrnuty prostředky, které kraj posílá svým příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem, stejně jako peníze z EU a státního rozpočtu, jež jsou účelově označeny.

Zdrojem dat je vnitřní ekonomický systém kraje. Aktualizace dat probíhá jednou denně, nejnovější zobrazitelné údaje jsou tedy vždy z předchozího dne.

Report byl vytvořen v prostředí Power BI. Do reportu přejdete kliknutím do obrázku nebo ZDE v textu.