Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

Název projektu:

Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy a dopravních inovací

Program:

Fond pro bilaterální vztahy (EHP a Norské fondy)

Období realizace:

2. 1. 2020 – 31. 7. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu: 341 836,00 Kč

Financování:

Fond pro bilaterální vztahy (EHP a Norské fondy) 463 800,00 Kč (100%)

Stručný obsah:

Projekt bude zaměřen na mezinárodní spolupráci v oblasti dopravy v následujících oblastech:

  • oblast Bezpečnosti silničního provozu
  • oblast veřejné dopravy
  • řízení financování, koordinace, zapojení subjektů prvky smart v oblasti silničního hospodářství

Do projektu budou zapojeny klíčové organizace, které zajištují dopravu ve Zlínském kraji - Zlínský kraj, Ředitelství silnic Zlínského kraje, Statutární město Zlín a Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje.

Aktivity projektu:

  • realizace 3-denní zahraniční stáže v Norsku

Cíl projektu:

Cílem zahraniční cesty bude výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi zaměstnanci Zlínského kraje a specialisty na dopravu a dopravní inovace v Norsku.

Cílová skupina:

Zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje, zaměstnanci Magistrátu města Zlína, specialisté na dopravu ve Zlínském kraji

Aktuální stav:

Bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, projekt je v realizaci.

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Prusenovský – projektový manažer, tel.: +420 577 043 848, e-mail: martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru