Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Nedachlebice

V seriálu U nás na vesnici se dnes podíváme do obce, která letos v soutěži Vesnice roku Zlínského kraje získala Oranžovou stuhu udělovanou za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Řeč je o Nedachlebicích. Porota ocenila spolupráci obce s místní Farmou Trojek, podporu rozvoje agroturistiky, postupnou obnovu brownfieldových ploch pro další rozvoj zemědělského podnikáni a také inspirativní přístup k údržbě krajiny. 

_R3B6519.jpg (3.45 MB)

Obec se nachází dvanáct kilometrů severovýchodně od Uherského Hradiště na severním okraji přírodního parku Prakšická vrchovina. Protéká jí Zlámanecký potok. Polovinu území obce zaujímají lesy. Kdysi v obci, o jejíž existenci máme první písemnou zmínku z roku 1209, kdy ji Přemysl Otakar I. daroval olomoucké kapitule, kvetlo vinařství. V Nedachlebicích se historicky také dařilo chovu ryb, na konci 17. století zde bylo devět rybníků. Vinohrady však do konce století 19. zcela vymizely a z rybníků také mnoho nezbylo. Zaniklé rybníky jsou postupně úspěšně obnovovány. Vinařskou a rybníkářskou tradici dodnes připomíná znak obce, na kterém je vyobrazen vinný hrozen a štika držící v tlamě osekanou větev – symbol převzatý z erbu někdejších držitelů osady a pánů dávno zaniklé tvrze Januarů ze Strachnova. Kromě vodních ploch a jejich okolí, které lákají k odpočinku nejen rybáře, patří k místním zajímavostem kostel sv. Cyrila a Metoděje, postavený v letech 1994– 1998 nebo zvonice na návsi s pomníky obou světových válek po stranách. Cyklisté se mohou z Nedachlebic vydat dál po několika lokálních cyklotrasách.

 

 _R3B6677.jpg (5.75 MB) _R3B6537.jpg (6.10 MB) _R3B6688.jpg (7.23 MB)

 

Fakta o obci

 okres  Uherské Hradiště
 starosta  Josef Jandouš
 počet obyvatel  794
 počet domů  278
 rozloha  1 158 ha
 nadmořská výška  205 m n. m.
 web  www.nedachlebice.cz

 

ZAJÍMAVOST

Kde se vzal název Nedachlebice? Jedna z verzí praví, že na místě, kde stojí nedachlebský dvůr, stával kdysi dvorec obklopený lesy. Lesy později místní pán skácel a paseku osel obilím. To ale slabě rostlo a nedařilo se mu. Pán vida, že z obilí bude málo mouky na chleba, nazval krajinu i s dědinou Nedachlebicemi. 

 

TŘI OTÁZKY PRO STAROSTU

Kdyby se vaše obec měla zapsat do knihy rekordů, v čem by vynikala?

Na Uherskohradišťsku se říká, že „existují ludé dobří, ludé zlí a Nedachlebjané“. Žiju tu „jen“ 25 let a nemůžu na sto procent rozsoudit, do které skupiny vlastně Nedachlebjané patří. Ale po těch letech bych řekl, že určitě většina do lidí dobrých, nebo ještě lepších než dobrých. Bez zapálené skupiny osob nejste v obci nic a nic se neudělá. A když se pak starostům nebo zastupitelům podaří tyto lidi popostrčit, můžou se dít věci neviděné, hodné k zápisu do knihy rekordů. A co by stálo za zápis mezi rekordy? Třeba skoro šedesátiletá účast fotbalového týmu z Nedachlebic v krajských soutěžích nebo množství stromů vysazených za poslední léta různě po katastru obce. Také množství kulturních a společenských akcí, mnohdy se překrývajících. V neposlední řadě pak kostel sv. Cyrila a Metoděje, který byl vystavěn před 23 lety, a to jen z darů.

Které místo tu máte nejraději a proč?

V obci je krásně na mnoha místech. Od Pastviska přes Podbůdí, hřiště na Holýškách až po Horní konec zakončený rybníky. Ale kdybych měl čas a mohl si jen tak sednout a rozjímat, bylo by to u rybníků v době, kdy tam nikdo není a veškerý hluk zaniká v přírodě.

Kdybyste měl neomezený rozpočet, co byste v obci udělal?

Peníze nejsou všemocné. Vyřešily by část problémů a druhé, ještě větší problémy by přinesly. Nevážili bychom si toho, neměli bychom kontinuitu oprav nebo vzniku něčeho nového. Můžu zkusit odpovědět na otázku, do čeho bych se pustil, kdyby byly příjmy obce vyšší? K pěknému životu na venkově možná ještě nějaké drobnosti chybí – opravit a postavit nové chodníky, opravit komunikace, vybudovat další rybníky, cyklostezku, opravit majetek obce tak, aby vyhovoval dnešním standardům, myslím tím kulturní dům, penzion nebo šatny sportovců na fotbalovém hřišti.

Josef-Jandous-starosta-Nedachlebic.jpg (120 KB)

 

O soutěži Vesnice roku

Soutěž Vesnice roku vyhlašuje ve spolupráci s kraji a dalšími partnery už 28 let Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Ministerstvem zemědělství. Smyslem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivnímu zapojení do rozvoje svého domova, popularizovat rozmanitost a pestrost obnovy vesnic a seznámit širokou veřejnost s významem venkova. Snahou je také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí místní tradice a podílejí se na společenském životě obce. Vítězství je spojeno s finančním příspěvkem na další rozvoj. Více informací o soutěži zájemci najdou na www.vesniceroku.cz.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru