Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Webové stránky projektu Nejste na to sami můžete navštívit ZDE.

Číslo projektu:

CZ.03.02.02/00/22_006/0001322

Program:

Operační program zaměstnanost plus

 

Obsah projektu:

Cílem projektu je posílit ve Zlínském kraji efektivní multidisciplinární spolupráci ve prospěch osob v nesnázích, které potřebují vyšší míru podpory a začínají být nebo již jsou závislé na pomoci jiné osoby. Jedná se o osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci např. v důsledku ztráty osoby blízké, pečující osoby nebo v důsledku zhoršení svého fyzického nebo psychického zdraví, a které nejsou bez pomoci okolí nastalou životní situaci sami vyřešit.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory sociálních pracovníků z oblasti služeb pro osoby v nesnázích, pracovníků v zainteresovaných institucích, podpory pečujících osob, podpory mezirezortní spolupráce a informovanosti odborné i laické veřejnosti, přenosu dobré praxe ze zahraničí a informační kampaně.

Tento projekt je realizován pouze ve dvou vybraných obcích s rozšířenou působností a to v Kroměříži a Uherském Brodě.

Klíčové aktivity:

  1. Semináře a konference s cílem lokální osvěty
  2. Vzdělávání a podpora pracovníků zainteresovaných institucí v oblasti práce s osobami v nesnázích
  3. Informační platforma pro osoby v nesnázích
  4. Informační kampaň a osvěta
  5. Odborná platforma pro projednání a sjednocení postupů práce a metodických postupů s osobami v nesnázích a expertní tým
  6. Aktivity pro osoby v nesnázích a jejich okolí

Předpokládaným výstupem realizovaných aktivit v projektu je získat popis systémových problémů, popř. méně fungujících postupů a procesů, které pomohou zvýšit efektivitu systému podpory osob v nesnázích.

Doba realizace:

  1. 1. 2024 – 31. 12. 2026

Celkové výdaje:

18 888 782 Kč

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru