Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:

Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

Registrační číslo žádosti:

CZ.06.04.04/00/22_033/0000411

Operační program:

Integrovaný regionální operační program

Priorita:

4 Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví

Specifický cíl:

4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

Aktivita:

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Období realizace:

od 11/2021 do 12/2024

Celkový rozpočet:

27 713 372,13 Kč

Financování:

Celkové způsobilé výdaje: 27 665 572,13 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje: 47 800 Kč

Příspěvek EU: 23 515 736,31 Kč (85 % způsobilých nákladů)

Spolufinancování z rozpočtu Zlínského kraje: 4 197 635,82 Kč

Všeobecný cíl:

Zlepšení přístupnosti a zajištění ochrany muzejních sbírek

Stručný obsah:

Projekt je zaměřen na kompletní obměnu stálé expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. V rámci projektu se počítá s novým architektonickým řešením expozice, novými výstavními prvky a technickým zařízením. Součástí expozice budou také edukační zóny, multimédia a prvky virtuální reality.

Výstupy projektu:

Výsledným výstupem projektu bude:

- vybudování nové expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně,

- posílení technického vybavení galerie,

- povýšení úrovně stávajícího dohledového videosystému.

Kontakt:

RNDr. Ludmila Bernátková, tel. 577 043 780, e-mail: ludmila.bernatkova@zlinskykraj.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru