Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:              

Obědy do škol ve Zlínském kraji VI

Registrační číslo:

CZ.03.04.01/00/22_026/0002527

Program:                           

Operační program Zaměstnanost plus, priorita OPZ+: 4 Materiální pomoc nejchudším osobám

Výzva:                              

03_22_026 Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi

Období realizace:           

01.09.2023 – 31.08.2025

Celkový rozpočet:          

7 494 999,30 Kč

Příjemce dotace:            

Zlínský kraj

Financování:

prostředky ESF+:              6 745 499,37 Kč (90 %)

vlastní financování ZK:      749 499,93 Kč (10 %)

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora zajištění stravování dětí v mateřských školách, žáků a žákyň v základních školách a středních školách, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci a umožnit tak nejen zlepšení podmínek pro řádný průběh jejich školní docházky, ale i předcházet případnému sociálnímu vyloučení

Aktivity projektu

  • Podpora školního stravování dětí v mateřských školách
  • Podpora školního stravování žáků základních a středních škol

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou děti/žáci z rodin a domácností ohrožených chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací ve věku 2 - 20 let navštěvující školu (základní/mateřskou, střední).

Aktuální stav:

Bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků. Projekt je v realizaci.

Kontaktní osoba:

Bc. Marcela Zárubová, projektová manažerka, e-mail: marcela.zarubova@zlinskykraj.cz ,

tel. 577 043 841

Ing. Zuzana Říhová, finanční manažerka, e-mail: zuzana.rihova@zlinskykraj.cz ,

tel. 577 043 787

Michaela Kaláčová, odborný garant, e-mail: michaela.kalacova@zlinskykraj.cz ,

tel. 577 043 714

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru