Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

VÝZVA

k předkládání nominací
pro ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2024


Aktivní využití volného času dětí a mládeže pod vedením kvalifikovaných vedoucích patří mezi priority Zlínského kraje v oblasti primární prevence negativních společenských jevů. Oblast volného času představuje významný potenciál pro neformální výchovu a vzdělávání mladé generace. Práce s dětmi a mládeží realizovaná dobrovolnými pracovníky ve volném čase je společensky důležitá a hodna ocenění. Proto Zlínský kraj připravuje v roce 2024 již

XXI. ročník ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje.

Kdo může podat návrh?
Fyzická či právnická osoba ve lhůtě nejpozději do 17. 5. 2024 do 13:00 hodin.
V této lhůtě je nutné vyplněný nominační formulář včetně povinné přílohy doručit jedním z níže uvedených způsobů:
  1. poštou na adresu: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín;
  2. osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Zlínského kraje nebo Odboru školství, mládeže a sportu;
  3. prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku).

Kdo může být navržen?
Pracovník, který se ve svém volném čase pravidelně věnuje dobrovolnicky přímé práci s dětmi a mládeží Zlínského kraje.

Za práci s dětmi a mládeží se považuje:

  • organizovaná činnost dětí a mládeže mimo rodinu a školní vyučování směřující k nabytí nových poznatků a zkušeností, zdokonalení získaných dovedností a schopností, osvojení a rozvoji pozitivních společenských postojů;
  • činnost zaměřená k účelnému využívání volného času dětí a mládeže.

Za dlouhodobou činnost se pro tuto výzvu považuje:

  • práce s dětmi a mládeží v délce minimálně 7 let.

Navrhovatel zašle jako povinnou přílohu nominačního formuláře, tj. zdůvodnění návrhu v rozsahu minimálně jedné poloviny listu A4 a maximálně jednoho listu A4. Věnujte prosím této části nominace mimořádnou pozornost!

Kontaktní osoby:
Ing. Anna Fenyková, e-mail: anna.fenykova@zlinskykraj.cz, tel.: 577 043 757
Ing. Tomáš Duda, e-mail: tomas.duda@zlinskykraj.cz, tel.: 577 043 748

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru