Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb:

V samostatné působnosti :

 • pro rozhodování v orgánech kraje zpracovává Střednědobý plán rozvoje SSL, sleduje a vyhodnocuje jeho plnění a informuje ministertvo práce o jeho plnění;
 • zajišťuje dostupnost poskytování služeb a určuje síť sociálních služeb na území kraje;
 • plní úkoly v souvislosti s poskytováním finančních prostředků poskytovatelům na jednotlivé sociální služby ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje;
 • plní úkoly týkající se odborného zajištění přípravy a realizace projektů Zlínského kraje v sociální oblasti;
 • plní úkoly v rámci dotačních řízení vůči poskytovatelům sociáílních služeb a v součinnosti s kontrolním oddělením odboru interního auditu a konroly provádí kontroly využití přidělených dotací;
 • odpovídá za přenos informací z komunitních plánů obcí/mikroregionů Zlínského kraje do procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících dokumentů;
 • odpovídá za správu a sběr dat o sociálních službách na území Zlínského kraje za využití aplikace KISSoS, metodicky podporuje poskytovatele sociálních služeb, zajišťuje analýzu měřitelných ukazatelů dat kvality, efektivity, potřebnosti a dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje;
 • pro rozhodování orgánů kraje zpracovává žádosti poskytovatelů sociálních služeb k poskytnutí finančních prostředků na zajištění dostupnosti sociálních služeb na území;
 • od aktérů v území zjišťuje nepokryté potřeby osob na území kraje pro účely plánování kapacit sociálních služeb.

V přenesené působnosti:

 • zajišťuje ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a obecním úřadem poskytování sociálních služeb při ukončení poskytování služeb osobám, které se nacházejí v bezprostřením ohrožení práv a oprávněných zájmů a jež si nejsou sami schopny zajistit poskytování navazujících sociálcní služeb;
 • vede registr poskytovatelů sociálních služeb a realizuje úkoly  uložené registrujícímu orgánu;
 • kontroluje poskytování zdravotních služeb ve vybraných zařízeních sociálních služeb, které nejsou příspěvkovými organizacemi zřízenými Zlínským krajem a u fyzických a právnických osob, kterým nebylo vydáno rozhodnutí o regisraci, dle  pravomocí svěřených úřadu zákona č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru