Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb:

V samostatné působnosti :

 • Zpracovává Střednědobý plán rozvoje SSL, sleduje a vyhodnocuje jeho plnění a informuje ministertvo práce o jeho plnění.
 • Zajišťuje dostupnost poskytování služeb a určuje síť sociálních služeb na území kraje.
 • Plní úkoly v souvislosti s poskytováním finančních prostředků poskytovatelům na jednotlivé sociální služby.
 • Plní úkoly týkající se odborného zajištění přípravy a realizace projektů Zlínského kraje v sociální oblasti.
 • Plní úkoly v rámci dotačních řízení vůči obcím a NNO poskytujícím SSL a v součinnosti s kontrolním oddělením odboru Kancelář ředitele provádí kontroly využití přidělených dotací.
 • Zajišťuje koordinaci a metodickou podporu akterům komunitních plánů obcí/mikroregionů Zlínského kraje s provázáním na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb.
 • Zajišťuje a zpracovává tzv. "benchmarking" (za využití aplikace KISSOS), který spočívá v metodické podpoře, správě a sběru dat od poskytovatelů sociálních služeb působících na území Zlínského kraje, zajišťuje analýzu měřitelných ukazatelů dat (kvality, efektivity, potřebnosti a dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje).
 • Zpracovává žádosti poskytovatelů sociálních služeb k poskytnutí finančních prostředků na zajištění dostupnosti sociálních služeb na území.
 • Plní úkoly v rámci dotačních řízení vůči obcím a NNO poskytujícím SSL a v součinnosti s kontrolním oddělením odboru Kancelář ředitele provádí kontroly využití přidělených dotací.
 • Zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám na území kraje.
 • Zajišťuje dostupnost informací o možnostech poskytování sociálních služeb na území kraje.
 • Podílí se na zpracování koncepčních materiálů v oblasti služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

V přenesené působnosti:

 • Zajišťuje ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a obecním úřadem poskytování sociálních služeb při ukončení poskytování služeb osobám, které se nacházejí v bezprostřením ohrožení práv a oprávněných zájmů a jež si nejsou sami schopny zajistit poskytování navazujících sociálních služeb. 
 • Vede registr poskytovatelů sociálních služeb a realizuje úkoly  uložené registrujícímu orgánu.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru