Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ A ROZVOJE

Vykonává samostatnou působnost na úseku zdravotnictví, zejména:

 • zajišťuje činnosti spojené s agendou zakladatelských funkcí akciových společností - nemocnic a zřizovatelských funkcí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové organizace,
 • zabývá se realizací hlavních směrů rozvoje zdravotnictví,
 • zpracovává metodické pokyny pro jednotné vstupy, výstupy a postupy mezi nemocnicemi a orgány kraje,
 • koordinuje přípravu pro realizaci projektů financovaných z prostředků fondů Evropské unie a dalších finančních zdrojů týkajících se zdravotnictví, odpovídá za správné a úplné vyúčtování poskytnutých dotací v oblasti zdravotnictví,
 • zpracovává finanční controlling nemocnic, analyzuje ekonomická data, monitoruje plnění schválených obchodních plánů, sleduje uskutečněnou produkci nemocnic založených Zlínským krajem, vyhodnocuje kvalitu poskytnutých zdravotních služeb dle zvolených ukazatelů, na základě podkladů jednotlivých obchodních společností připravuje a kompletuje podklady pro rozhodování jediného akcionáře, radu a zastupitelstvo,
 • podílí se na rozvoji nemovité infrastruktury v oblasti zdravotnictví,
 • odpovídá za zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé, děti a dorost, stomatologické pohotovostní služby na území Zlínského kraje,
 • odpovídá za zajištění protialkoholní záchytné stanice na území Zlínského kraje,
 • odpovídá za zajištění prohlídek těl zemřených mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje,
 • sestavuje návrh pro rozpočet kraje a tříletý rozpočtový výhled v oblastech investiční, strategické a provozní činnosti za odvětví zdravotnictví, zabezpečuje hospodaření dle schváleného rozpočtu a rozpočtového výhledu a kontrolu jeho čerpání, vyhotovuje podklady pro závěrečný účet a výroční zprávu kraje,
 • podílí se na inventarizaci majetku, závazků a pohledávek na úseku zdravotnictví

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru