Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Přenesená působnost

  • Odpovídá za plnění úkolů a činností svěřených úřadu dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v oblasti financování.
  • Zpracovává statistické výkaznictví PAM za oblast školství ve své územní působnosti a předkládá je ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
  • Kontroluje účetní závěrky v systému CSÚIS za školské organizace zřizované obcemi kraje.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru