Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Oddělení sociálně-právní ochrany:

V samostatné působnosti:

  • Podílí se na zpracování koncepčních materiálů v oblasti služeb pro rodiny s dětmi.
  • Zabezpečuje činnost a zpracovává podklady pro jednání Poradního sboru hejtmana k úkolům kraje a krajského úřadu na úseku sociálně-právní ochrany dětí. (§38 a z.č. 359/1999 Sb.)
  • Administruje ankety v sociální oblasti.

V přenesené působnosti:

  • Odpovídá za plnění úkolů a činností svěřených úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutí orgánu I. stupně dle zákona.
  • Poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím v oblasti sociálně právní ochrany a v souladu se zákonem 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, kontroluje výkon sociálně-právní ochrany dětí u obcí a pověřených osob k výkonu sociálně právní ochrany dětí ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb.
  • Koordinuje a metodicky usměrňuje činnost kurátorů pro mládež.
  • Koordinuje poskytování sociálních služeb osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, spolupracuje přitom s obecními úřady obcí s rozšířenou působností.
  • Poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím v oblasti sociální práce, kontroluje dle zákona 255/2012 Sb. kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů, výkon přenesené působnost obcí v oblasti činnosti sociální práce.
  • Realizuje činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru