Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Oddělení sociálních služeb:

V samostatné působnosti :

  • spolupracuje při řešení ekonomické problematiky zřizovaných organizací v oblasti sociální, v rámci objemu položek rozpočtu kraje a rozpočtového výhledu v oblasti sociálních věcí;
  • zabezpečuje metodické vedení a koordinaci činností organizací kraje v oblasti sociální (příspěvkové organizace). Pro jednání orgánů kraje předkládá materiály pro výkon zřizovatelských kompetencí (m.j. zřizovací listiny a jejich změny);
  • ve spolupráci s Odborem investic se podílí na přípravě podkladů pro rozhodování orgánů  o investičních záměrech krajem zřizovaných příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb;
  • odpovídá za administraci a za hospodaření s finančními prostředky sekce SOCIÁLNÍ VĚCI Fondu Zlínského kraje;
  • administruje ankety v sociální oblasti;
  • zajišťuje činnost Výboru sociálního zastupitelstva;
  • zabezpečuje odborné metodické vedení zřizovaných organizací  v oblasti sociální práce a zdravotnických činností;
  • plní úkoly týkající se odborného zajištění přípravy a realizace projektů Zlínského kraje v sociální oblasti.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru