Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vykonává přenesenou působnost na úseku zdravotnictví, zejména:

  • rozhoduje ve správním řízení o udělení, změně či odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
  • přezkoumává lékařské posudky,
  • řeší stížnosti občanů směřující vůči postupu při poskytování zdravotních služeb,
  • spravuje zdravotnickou dokumentaci převzatou od zaniklých poskytovatelů zdravotních služeb,
  • vykonává kontrolu dodržování povinností vyplývajících ze zákona o zdravotních službách,
  • u poskytovatelů zdravotních služeb mimo poskytovatele lékárenské péče vykonává kontrolu dodržování zákona o návykových látkách,
  • vede správní řízení ve věci přestupků podle zákona o zdravotních službách a zákona o specifických zdravotních službách,
  • zajišťuje úkoly na úseku zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou,
  • administruje proplácení nákladů vzniklých poskytovatelům lékárenské péče v souvislosti s odstraněním nepoužitelných léčiv předaných do lékárny občany.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru