Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Prezident:

 • Je vrchním velitelem ozbrojených sil.
 • Schvaluje základní vojenské řády.
 • Jmenuje a odvolává náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky.
 • Jmenuje a odvolává na návrh vlády náčelníka Generálního štábu Armády ČR.
 • Jmenuje a povyšuje generály.
 • Propůjčuje čestné nebo historické názvy vojenským útvarům, bojové prapory.

Vláda, na návrh ministra obrany:

 • Schvaluje operační plány pro stav ohrožení státu a pro válečný stav.
 • Schvaluje strukturu armády.
 • Stanoví celkové počty vojáků ozbrojených sil (u Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže po dohodě
          s náčelníkem Vojenské kanceláře PR).
 • Schvaluje koncepci výstavby armády.

Ministerstvo obrany:

Ústřední orgán státní správy zejména pro:

 • Zabezpečování obrany státu.
 • Řízení armády.

Ministerstvo:

 • Stanoví a realizuje opatření k rozvoji armády.
 • Zřizuje a ruší vojenské útvary, vojenská zařízení a vojenské záchranné útvary.
 • Kontroluje armádu.
 • Provádí odborný dohled nad určenými technickými vojenskými zařízeními, provozovanými s vojenskou výzbrojí, výstrojí,
          technikou a ve vojenských objektech.

Ministr obrany k zabezpečení úkolů armády vydává rozkazy, které jsou pro vojáky závazné.

Generální štáb Armády České republiky:

 • Součást ministerstva obrany.
 • Zabezpečuje velení armádě.
 • V čele je náčelník GŠ jmenovaný a odvolávaný prezidentem na návrh vlády.

Náčelník vojenské kanceláře prezidenta republiky:

 • Jmenuje a odvolává velitele Hradní stráže.
 • Vůči vojákům vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže má stejná oprávnění jako ministr obrany vůči vojákům
          armády.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru