Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ORGANIZOVANÝCH NEBO HROMADNÝCH SPORTOVNÍCH AKCÍ V LESE (§ 20 ODST. 5 LESNÍHO ZÁKONA), POKUD PŘESAHUJÍ SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

 • Základní informace k životní situaci:

Orgán kraje v přenesené působnosti stanovuje podle § 20 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, podmínky ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Oznámení může podat pořadatel organizované nebo hromadné sportovní akce.

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání akce, pořadatel uvede místo a termín konání akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa.

 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním osobně, poštou, elektronicky.

 • Na které instituci životní situaci řešit a s kým:

Krajský úřadZlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 769 01 Zlín.

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@zlinskykraj.cz

Bc. Jan Adámek tel 577 043 376, e-mail: jan.adamek@zlinskykraj.cz 

 • Jaké doklady je nutné mít sebou:

Informace o místě a termínu konání akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa.

 • Jaké jsou potřebné formuláře:

Formuláře se nepoužívají.

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky se nevybírají.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky. 

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní.

 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

 • Elektronická služba, kterou lze použít:

podatelna@zlinskykraj.cz

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 289/1995 Sb. O lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti:

Sankce stanoveny nejsou.

 • Za správnost návodu odpovídá útvar:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

 • Popis byl naposledy aktualizován:

11. 12. 2019

 • Datum konce platnosti popisu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru