Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Úloha a kompetence Zlínského kraje v oblasti památkové péče

Kraje jsou významnou součástí systému veřejné správy v České republice a náleží jim rovněž podstatná úloha v oblasti péče o kulturní dědictví. Zlínský kraj se již na svém počátku přihlásil ke svému movitému a nemovitému kulturnímu dědictví a začal o ně pečovat. Téma nakládání s kulturním dědictvím se stalo vážným tématem krajské politiky. Zároveň kraj zareagoval na nedostatek finančních prostředků určených ve státním rozpočtu na péči o kulturní památky a nastartoval vlastní dotační program. Tento program vznikl hned z několika důvodů. Patří k nim zejména:
 
  1. Pomoc vlastníkům památek při obnově kulturních památek
  2. Zlepšení vzhledu měst, obcí, kulturní krajiny území
  3. Posilování turistické atraktivity území
  4. Generování sekundárních efektů obnovy – růst zaměstnanosti, růst kulturní nabídky
  5. Využití multiplikačního efektu – realizace synergie různých finančních zdrojů
  6. Prohlubování spolupráce mezi subjekty vcházejícími do systému nakládání s památkovým fondem jako předpokladu nalézání nových příležitostí
 

Údaje ke kulturním památkám

Ústřední seznam kulturních památek České republiky (ÚSKP ČR) vede ústřední organizace státní památkové péče - Národní památkový ústav, se sídlem Valdštejnské náměstí 3, 118 01  Praha 1. Seznam obsahuje informace ke kulturním památkám, národním kulturním památkám, památkovým rezervacím, památkovým zónám, ochranných pásmům či údaje o světovém dědictví. K dispozici je skrze veřejný dálkový přístup pod odkazem zde.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru