Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:

Paměťové instituce – s minulostí do budoucnosti

Program:

Fond pro bilaterální vztahy (EHP a Norské fondy)

Období realizace:

2. 1. 2020 – 31. 7. 2022

Celkové způsobilé výdaje projektu: 341 836,00 Kč

Financování:

Fond pro bilaterální vztahy (EHP a Norské fondy) 341 836,00 Kč (100%)

Stručný obsah:

Projekt bude zaměřen na mezinárodní spolupráci paměťových institucí v oblasti společenskovědní disciplíny – etnologie/etnografie (tradiční stavitelství, tradiční lidová, zlidovělá a umělecká řemesla, muzejní edukace). V rámci Zlínského kraje se předpokládá s účastí zástupců paměťových institucí ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Aktivity projektu:

 • realizace 4 denní zahraniční stáže v Norsku

Cíl projektu:

Cílem projektu je mezinárodní spolupráce paměťových institucí v oblasti společenskovědní disciplíny – etnologie/etnografie (tradiční stavitelství, tradiční lidová, zlidovělá a umělecká řemesla, muzejní edukace).

 1. Způsob muzejní práce ČR/Norsko (filozofie, komplexnost, zaměření, zajištění odborných muzejních činností….)
 • veřejný zájem na rozvoji lidské osobnosti (zejména dětí a mládeže) a způsob financování a systém veřejné podpory (např. edukační aktivity bezplatně)
 • konfrontace a komparace způsobů muzejní práce (ochrana sbírek, výzkum, výstavy, ediční činnost, správa objektů, památková péče /aktivity a způsob péče o objekty, na něž se vztahují zákony v památkové péči).
 • muzejní aktivity v kontextu zachovávání historických znalostí, dovedností a technologií pro budoucnost - jejich využití v praxi (např. tradiční lidová výroba, tradiční výrobní postupy a technologie).
 • průběžný systém vzdělávání v oblasti muzejnictví, předávání know how specializovaných kurátorů sbírek
 1. Obor tradiční stavitelství
 • předávání zkušeností a využití získaných poznatků ve vlastní muzejní práci.
 • komparace odborné činnosti muzejníků v ČR-Norsko v oblasti výzkumu tradičního stavitelství
 • dokumentace řemeslných postupů používaných při stavbě původních obydlí/transfery
 • prezentace lidového stavitelství (formou výstavní činnosti, práce na výstavbě a provozu muzeí v přírodě)

Muzejní edukace

 • komparace zkušeností z oblasti muzejní pedagogiky ČR-Norsko se získáním nových zkušeností a přístupů při práci muzejních pedagogů.

Cílová skupina:

Zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje, zaměstnanci příspěvkových organizací Zlínského kraje

Aktuální stav:

Bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, projekt je v realizaci.

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Prusenovský – projektový manažer, tel.: +420 577 043 848, e-mail: martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru