Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Koordinace kontrol výkonu přenesené působnosti obcí a zveřejnění plánů kontrol v souladu s Usnesením vlády č. 689/2013 ze dne 11. září 2013 – „Plánování, vyhodnocování a koordinace kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně členěných samosprávných měst“.

Koordinace plánovaných termínů zahájení kontrol byla provedena za účelem šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolovaných osob. V této souvislosti byly zohledněny následující aspekty:

  • předmět jednotlivých kontrol,
  • rozsah kontrolovaných agend a způsob kontroly (na místě u kontrolované osoby nebo pouze převzetí originálních podkladů na místě a provádění kontroly na KÚ ZK)
  • počet členů kontrolních skupin,
  • rozvrh činností jednotlivých oddělení v průběhu celého kontrolního období,
  • koordinace výkonu kontrol s jinými kontrolními orgány (HZS ČR, ČIŽP),
  • hospodárnost výkonu kontrolních činností (snížení cestovních nákladů).

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na rok 2024

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na rok 2023

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na rok 2022

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na rok 2021

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na rok 2020

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na rok 2019

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na rok 2018

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na rok 2017

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na rok 2016

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na rok 2015

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na rok 2014

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru