Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Stručné vysvětlení, u kterých výrobků a za jakých podmínek zákon připouští použití "zdravotního tvrzení" v reklamě.

 

Reklama, která obsahuje tzv. „zdravotní tvrzení“, musí obsahovat buď viditelnou výzvu k pozornému přečtení příbalového letáku v případě, že jde o volně prodejný lék, nebo údaj „Doplněk stravy“ v případě, že jde o doplněk stravy. Pokud tento údaj v reklamě chybí a reklama přesto obsahuje nějaké „zdravotní tvrzení“, je nutné určit druh výrobku (dle jeho registrace-kódu).

V praxi to může být:

a) humánní léčivý přípravek dostupný bez lékařského předpisu (volně prodejný lék)
b) doplněk stravy či jiná potravina
c) kosmetika

Humánní léčivý přípravek je registrován Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) → musí být v databázi SÚKL, a to s přiděleným registračním číslem, schváleným Souhrnem schválených informací (pro lékaře) a příbalovým letákem (pro pacienta). Na obalu jsou mimo schváleného názvu také vždy uvedeny tzv. „účinné látky léku“, způsob užívání a složení léku a dále je uvedeno registrační číslo SÚKLu - např. 42/622/97-C. Každé balení léku obsahuje také příbalový leták, který mimo jiné informace obsahuje údaj o datu poslední revize textu (a léku) SÚKLem.

Léčivy se rozumějí léčivé látky nebo jejich směsi anebo léčivé přípravky, které jsou určeny k podání lidem nebo zvířatům, nejde-li o doplňkové látky.

Humánním léčivým přípravkem se rozumí jakákoliv látka nebo kombinace látek určená k léčení nebo předcházení nemoci u lidí. Za humánní léčivý přípravek se rovněž považuje jakákoliv látka nebo kombinace látek, které lze podat lidem za účelem stanovení lékařské diagnózy nebo k obnově, úpravě či ovlivnění jejich fyziologických funkcí.

--- Pouze reklama na léčivý přípravek smí uvádět informace o tom, že přípravek má schopnost léčit a předcházet lidským chorobám, zmiňovat se o konkrétních zdravotních problémech a vyjmenovávat možná zdravotní zlepšení.

--- Reklama na léčivý přípravek zaměřená na širokou veřejnost je přípustná pouze na přípravek, jehož výdej není vázán na lékařský předpis (určuje rozhodnutí o registraci).

--- Reklama na léčivý přípravek zaměřená na širokou veřejnost musí mimo jiné obsahovat zřetelné upozornění na nutnost přečtení příbalové informace.

Doplňky stravy a jiné zvláštní druhy potravin jsou registrovány u Státního zdravotního ústavu (SZÚ) s kódem hlavního hygienika - HEM (např. HEM-330-4.10.00/40027). Sdělení výrobců doplňků stravy tedy nejsou určena pro pacienty, ale pro spotřebitele potravin.

--- Reklama na doplněk stravy musí mít čitelné označení o druhu potraviny podle zákona o potravinách. Výrobek (doplněk stravy) musí obsahovat viditelné označení „Doplněk stravy“ na obalu, tento údaj je povinný i v reklamě.

--- Reklama na doplněk stravy nesmí obsahovat jakákoliv tvrzení, která by mu přisuzovala schopnost léčit nebo předcházet lidským chorobám.

--- Podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, nesmí reklama na potraviny obecně přisuzovat potravině vlastnosti prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovat.

Kosmetika jsou produkty, které nejsou ani léčivým přípravkem ani druhem potraviny. Reklama na tyto produkty podléhá obecné regulaci, nesmí tedy být klamavá a nesmí přisuzovat propagovanému produktu schopnost léčit nebo předcházet lidským chorobám. Takové účinky totiž nejsou u těchto produktů vůbec posuzovány.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, stanoví, že kosmetickým prostředkem je látka nebo prostředek určený pro styk se zevními částmi lidského těla (pokožka, vlasový systém, nehty, rty a zevní pohlavní orgány), zuby a sliznicí dutiny ústní s cílem výlučně nebo převážně je čistit, parfémovat, měnit jejich vzhled, chránit je, udržovat je v dobrém stavu nebo korigovat lidské pachy, nejde-li o léčivo.

Pokud nebude možné zařadit přípravek (u něhož reklama obsahuje „zdravotní tvrzení“) do konkrétní kategorie zboží a určit tedy pravidla, jimiž se řídí možnosti užití zdravotních tvrzení v reklamě, je nutno v rámci zjišťování skutečného stavu věci např. učinit dotazy k SÚKL, Státnímu zdravotnímu ústavu, Ministerstvu zemědělství apod. Pomoc a konsultace nabízí též Sdružení výrobců volně prodejných léčiv a ostatní asociace, aby nedocházelo k dlouhým prodlevám a zdlouhavému získávání odborných informací.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru