Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Ode dne 1.5.2014 platí povinnost označovat balené potravinářské výrobky prodejní cenou současně s měrnou cenou podle § 13 odst. 3 zákona o cenách.

Měrnou cenou se pak podle zákona č. 526/1990 Sb. rozumí cena za měrnou jednotku množství výrobku, kterou je 1 kilogram, 1 litr, 1 metr, 1 metr čtvereční nebo 1 metr krychlový, případně jiná jednotka stanovená zvláštním právním předpisem, přičemž lze uvádět i jiné jednotky množství v případech, kdy to odpovídá všeobecným zvyklostem nebo to odpovídá povaze výrobku, (například 1 kus, 100 g, 100 ml, 100 mm). U pevných potravin nacházejících se v nálevu, u kterých je povinnost uvádět kromě celkové hmotnosti i hmotnost pevné potraviny, se měrná cena vztahuje k hmotnosti pevné potraviny.

Povinnost označovat výrobky kromě prodejní ceny současně měrnou cenou se vztahuje na balené potravinářské výrobky, které jsou v souladu se zvláštními právními předpisy označeny údajem o množství, objemu či hmotnosti výrobku.

Smyslem ustanovení o označování prodejní i měrnou cenou je naplnění potřeby informovanosti spotřebitele v těch případech, kdy potřebuje k rozhodnutí o nákupu toho či onoho výrobku porovnat různé prodejní ceny za nabízená balení obdobných výrobků.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru