Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

POVOLENÍ MÝTNÍ ÚMYSLNÉ TĚŽBY V POROSTECH UZNANÝCH JAKO ZDROJ SELEKTOVANÉHO A TESTOVANÉHO REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU, V NICHŽ DOŠLO KE STANOVENÍ OCHRANNÉ LHŮTY

 

 • Základní informace k životní situaci:

O povolení mýtní úmyslné těžby v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu, v nichž došlo ke stanovení ochranné lhůty, rozhoduje orgán veřejné správy v přenesené působnosti.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník porostu uznaného za zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu.

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Souhlas s těžbou může orgán veřejné správy vydat pouze za účelem sběru semenného materiálu, za účelem zkvalitnění porostu nebo pro podporu přirozené obnovy.
 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti (jejíž nedílnou součástí je odborný posudek vypracovaný pověřenou osobou).

 • Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

 • Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

 • Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@zlinskykraj.cz

 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost a odborný posudek vypracovaný pověřenou osobou.

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou.

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nejsou.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně, dle pořadí v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti zpravidla do 30-ti dnů, ve složitých případech do 60-ti dnů.

 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určených k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

 • Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o povolení mýtní úmyslné těžby v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu, v nichž došlo ke stanovení ochranné lhůty, se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u místně příslušného krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Pokuta do výše 1.000.000 Kč.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru