Autor: Adéla Čuříková

14I15 Baťův institut ve Zlíně nabízí v dubnu pestrý program pro všechny generace

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

 

PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost

stálá expozice – 3. podlaží budovy 14

Expozice mapuje tři témata spojená úzce se Zlínem: historii firmy Baťa od jejího vzniku, přes rozkvět za první republiky až po znárodnění v roce 1948, dále filmové ateliéry Zlín a jejich tvůrce a také příběhy cestovatelů Hanzelky, Zikmunda a dalších. Součástí je i expozice obuvi, která nabízí na šest set exponátů historické, exotické i baťovské obuvi, výrobní obuvnická linka, ukázky produkce firmy Baťa, Tatra 87 a mnoho jiného.

 

FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf

stálá expozice – 5. podlaží budovy 14

Malá expozice naučnou i hravou formou představuje rozsáhlou práci a etnografickou činnost významného zlínského rodáka F. Bartoše. Říkadla, písničky, pořekadla či přísloví a pohádky sebrané Bartošem byly inspirací interaktivní části expozice.

 

VÝSTAVY

Z důvodu přípravy nových výstav bude prostor muzea v 1. podlaží budovy 14 od 15. 4. do 2. 5. uzavřen.

 

VAJÍČKO MALOVANÉ, Z LÁSKY DAROVANÉ

do  7. 4. – 5. podlaží budovy 14

Panelová výstava představuje největší křesťanské svátky z pohledu lidové tradice zaznamenané národopiscem, jazykovědcem a pedagogem Františkem Bartošem. Textovou a obrazovou část doplňují reprezentativní kolekce kraslic a velikonočních pohlednic ze sbírky zlínského muzea.

 

MODRÁ

do 14. 4. – 1. podlaží budovy 14

Výstava představuje různorodý a vzorově pestrý lidový textil z jihovýchodní Moravy, se zaměřením na techniku modrotisku a šité batiky. Na výstavě se podílely modrotiskové dílny ze Strážnice a Olešnice. Vedle sbírky MJVM čerpá expozice ze sbírek Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a řady dalších institucí, ale také ze sbírek soukromých. Vystaveny jsou také ukázky současného designu, který pracuje s technikami modrotisku, batiky a barvení indigem. Realizaci výstavy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

 

ZLÍN  – GOTTWALDOV  – ZLÍN

do 14. 4.  – 1. podlaží budovy 14

Fotografická panelová výstava představuje proměny vybraných zlínských míst a ulic od nejstarších dochovaných fotografií po současnost. Záběry zachycují jak nejznámější zlínské lokality, tak místa, která dnes již neexistují.

 

KROKY INOVACE A ELEGANCE

do 19. 5. – 3. podlaží budovy 14

Doprovodná výstavka v expozici Princip Baťa představuje Centrum výzkumu obouvání při Univerzitě Tomáše Bati a jeho propojování nejnovějších designových trendů s dlouholetou zkušeností v obuvnictví a s nejmodernějšími materiály, které společně přináší nový styl obouvání.

DOPROVODNÝ PROGRAM

 

Z PARDUBIC PŘES NEW YORK DO UDAJPURU A ZPĚT

 1. 4. – 1. podlaží budovy 14, v 11.00 hod.

Beseda s textilní výtvarnicí a konceptuální umělkyní Petrou Gupta Valentovou, která žije a pracuje na třech kontinentech – v Americe, Indii a Evropě. Věnuje se návrhům dezénů modrotisku, ale i módní a volné tvorbě s látkami barvenými indigem. Setkání proběhne přímo ve výstavě Modrá.

Vstupné 69 Kč, snížené 45 Kč.

 

KRAJSKÉ KOLO GEOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

 1. 4. – 8.00–14.00

Předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín pro žáky základních a středních škol.

 

MODRÁ DÍLNA PRO DĚTI – ROZLOUČENÍ S VÝSTAVOU

 1. 4. – 1. podlaží budovy, 14 10.00–12.00 a 13.00–16.00

Výstava Modrá nabízí dětem možnost strávit čas ve společnosti techniky rezervážního tisku na papíře, který pomůže odhalit tajemství modrotisku. Vhodné pro děti od 7 let. Informace na edukace@muzeum-zlin.cz nebo 573 032 3xx (19, 20 či 21).

Vstupné: 69 Kč základní, 45 Kč snížené, 149 Kč rodinné.

 

ENTOMOLOGICKÁ VYCHÁZKA DO PŘÍRODY

 1. 4. – v 10.00 hod.

Sraz účastníků je u Kaple Panny Marie Hostýnské v Drslavicích a trasa o délce cca 7 km povede na zajímavá místa Přírodního parku Prakšická vrchovina. Exkurze bude zaměřená na poznávání nejpočetnější skupiny živočichů – hmyzu. Bližší informace na telefonu 739 651 899. Akci pořádá Česká entomologická společnost ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, vstup volný.

 

JÓGA

vždy v pondělí – 3. podlaží budovy 14, v 16.30 hod.

Cvičení vycházející z klasické hathajógy pro začátečníky i pokročilé vždy v pondělí v prostorách muzea pod vedením instruktorky M. Dvořákové.

Vstupné 60 Kč za lekci.

 

SPOLEK PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY

Blližší podrobnosti u Pavly Hradilové, tel. 608 741 563.

VZPOMÍNKY NA AFRIKU

 1. 4. – 5. podlaží budovy 14, v 17.00 hod.

Výběr snímků z cest po východní Africe. O své zážitky z Tanzanie, Keni a Zambie se podělí Jiří Troneček.

ZLÍN – GOTTWALDOV – ZLÍN

 1. 4. – 1. podlaží budovy 14, v 16.00 hod.

Proměny vybraných zlínských míst a ulic, od nejstarších dochovaných fotografií. Komentovanou prohlídku výstavy provede její kurátorka Hana Kuslová.

ZA PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI INDOČÍNY – LAOS A THAJSKO

 1. 4. – 5. podlaží budovy 14, v 17.00 hod.

Přednáška zoologa Dušana Trávníčka s obrazovou projekcí.

HRAD HELFŠTÝN Z POHLEDU NOVÝCH ARCHEOLOGICKÝCH OBJEVŮ

 1. 4. – 5. podlaží budovy 14 v 17.00 hod.

Přednášku s promítáním uskuteční Zdeněk Šenk z Muzea J. A. Komenského v Přerově.

ARCHITEKTURA STAROVĚKU

 1. 4. – 5. podlaží budovy 14, v 17.00 hod.

Formální sochařské umění Mezopotámie a Egypta. Další část z cyklu Dějiny výtvarného umění, přednáší Karel Bartošek z Holešova.

 

 

Muzeum luhačovického Zálesí

Kontakt: muzeum.luhacovice@muzeum-zlin.cz, 577 132 883. Otevřeno út-ne 9.00-12.00 a 13.00-17.00, pondělí zavřeno.

 

AUGUSTE RODIN OBJEKTIVEM BRUNERA-DVOŘÁKA

do 29. 12.

Výstava fotografií Rudolfa Brunera-Dvořáka z cesty francouzského sochaře Augusta Rodina na Moravu v roce 1902 je doplněna uměleckými díly Joži Úprky a Franty Úprky.

Slavnostní zahájení výstavy za účasti jejích autorů: 11. 4. v 17.00 hod.

 

Budova 21

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Komentované prohlídky s výjezdem pojízdnou kanceláří Jana A. Bati. Rezervace nutná vždy 1-2 týdny předem na tel. 573 032 111.

 

Hrad Malenovice

Otevřeno so–ne 10.00–12.00 a 13.00–16.00, ostatní dny pouze na objednávku. Kontakt: 577 103 379, hrad.malenovice@muzeum-zlin.cz.

 

STÁLÉ EXPOZICE

ZVÍŘATA NA ZEMI A ČLOVĚK

NA HRADĚ NEŽILI JEN RYTÍŘI

ŘEMESLA STARÝCH MALENOVIC

DŘEVO PROUTÍ SLÁMA

 

VÝSTAVY

JIŘÍ HÝŽA – VÝROBA KROJOVÉ OBUVI

 1. 4. – 8. 9. – hájenka

Výstava představuje rukodělnou výrobu především krojové obuvi tohoto Mistra tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje a držitele titulu Nositel tradice lidových řemesel.

 

NKP Ploština

Otevřeno so–ne 10.00–17.00, kontakt: pamatnik.plostina@muzeum-zlin.cz, tel.: 571 160 005.

 

STÁLÉ EXPOZICE 

TRAGÉDIE NA PLOŠTINĚ

NOVÁ PLOŠTINA

 

VÝSTAVY

ŽIJÍ TADY S NÁMI

 1. 4. – 31. 10.

Exteriérová výstava fotografií zoologa Dušana Trávníčka pestré plejády živočichů jihovýchodní Moravy.

 

POKLADY SKRYTÉ V PODZEMÍ KARPAT ANEB NEROSTNÉ BOHATSTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

 1. 4. – 27. 10. – č. p. 166

Geologická minulost i mineralogická současnost oblasti v exponátech a sbírkách především MJVM ve Zlíně.

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

 

SOPKY UHERSKOBRODSKA

 1. 4. – č. p. 166, v 17.00 hod.

Přednáška geoložky Andrei Dovicové k sezónní výstavě.

 

 

KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ

 

DANA SAHÁNKOVÁ – MUNDUS INVISIBILES

do 5. 5. – 1. podlaží budovy 14

Dana Sahánková patří k našim současným nejvýraznějším autorkám. Domácí půdou Sahánkové je technika kresby, často doplňovaná tušovou malbou. Pečlivým vrstvením tahů tvoří z jednotlivých linií a ploch bohatou mozaiku vzájemných vztahů člověka, resp. lidské civilizace s přírodou, nejčastěji zastoupenou zvířaty či rostlinami. To vše zasazuje do neurčitého času a prostoru na pomezí snu a skutečnosti a zhmotňuje svůj Neviditelný svět. Bytostnou barvou autorky je černá, logicky ve vztahu s její technikou. V posledních letech se v jejich dílech ovšem objevuje širší barevnost podpírající tématiku i emotivnost konkrétních děl. Jemné kolorované plochy se dostávají do silného kontrastu s kresebnými party. Sahánková tak dosahuje jejich vzájemného dynamického prolínání. Zlínská výstava si klade za cíl představit autorčin vývoj od roku 2013, kdy se naposledy prezentovala ve Zlíně, resp. ve Valašském Meziříčí, s důrazem na aktuální tvorbu. Dana Sahánková (*1984 v Praze) vystudovala v letech 2005 – 2011 AVU v Praze, ateliér kresby Jitky Svobodové.

Komentovaná prohlídka: 16. 4. v 17.00 hod.

 

STARÉ UMĚNÍ ZE SBÍRKY GVU V OSTRAVĚ

do 5. 5. – 1. podlaží budovy 14

Významnou součástí sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě je kolekce starého umění, která je neobyčejně zajímavým souborem představujícím poklad ostravské sbírky. Vystavovaný výběr se snaží co možná nejplastičtěji mapovat období vymezené lety 1500 až 1800. V kolekci pochopitelně existují značné mezery, ale spojení malby a grafiky přináší možnost bohatšího naznačení souvislostí slohového vývoje. Exponáty z počátku tohoto sledovaného období pochází ze středoevropského prostoru a zachycují přechod od pozdní gotiky k renesanci. S 16. stoletím v zastoupení děl nabývá přirozenou dominanci italské umění, zejména s nastupujícím manýrismem. Nejpřesvědčivěji je reprezentováno umění 17. a 18. století, jež se stalo významným fenoménem, které ve své široké škále odráželo mnohé společenské, politické a náboženské děje tehdejší barokní Evropy. Členění vychází z přirozeně vznikajících celků sakrálního umění, mytologických námětů, krajinomalby a dalších žánrů. V jednotlivých skupinách se může divák seznámit s přístupem umělců tvořících pod vlivem italským, flámským či nizozemským.

Komentovaná prohlídka: 9. 4. v 17.00 hod.

 

ČISTÍRNA. UMĚNÍ PROTI ÚZKOSTI.

8., 15., a 29. 4. – 1. podlaží budovy 14, 16.30–18.00

Tři kreativní workshopy k uchopení sebe sama a pohlazení duše. V rychlé, roztěkané době přeinformovanosti obavy a úzkost začínají více a více prostupovat společností. Umění je jedním z prostředků, jak opět najít cestu k sobě samotnému. A pokud vede k sobě samotnému, vede i k jiným. Cena za 3 workshopy 250 kč, za 1 workshop 110 Kč. Více info vám poskytne lektor Petr Nýdrle, petr.nydrle@galeriezlin.cz nebo +420 777 612 938.

 

PRO RODINY S DĚTMI

 

GALEŘIŠTĚ

každou středu a čtvrtek – 1. podlaží budovy 14, 10.00–11.00

Galeřiště je výtvarné hřiště pro děti (2–5 let) v doprovodu rodičů pod vedením lektorky. Prostor stvořený ke hraní, tvoření a zážitky mezi uměleckými díly. Rezervace předem u Jany Svobodové, +420 774 918 981, jana.svobodova@galeriezlin.cz.

 

UMČO – VÝTVARNÝ WORKSHOP

 1. a 23. 4. – 1. podlaží budovy 14, 13.30–15.00

Kde se více dozvědět něco o umění než na tom nejpovolanějším místě? Výtvarný workshop pro děti 1. až 4. tříd probíhá přímo mezi uměleckými díly. Kromě různých technik tvoření, se děti seznamují s prostředím galerie a dozví se i něco k aktuálním výstavám a vystavujícím autorům. Více informací u Jany Svobodové, jana.svobodova@galeriezlin.cz, +420 774 918 981.

 

SOBOTNÍ DIVADELNĚ–VÝTVARNÉ DÍLNY

 1. 4. – 1. podlaží budovy 14, 14.00–15.30

Trochu výtvarné umění, trochu divadlo, trochu tvorba. Z důvodu kapacity je počet míst omezen, více info vám poskytne edukátor Petr Nýdrle, petr.nydrle@galeriezlin.cz nebo +420 777 612 938

Umění hrou 20. 4., 14.00–15.30

Čas ve světě neomezených možností, představ a fantazií.

 

 

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

 

KLUB MILOVNÍKŮ KNIH

 1. 4. – 2. podlaží budovy 15, sál B, v 17.00 hod.

Námětem dubnového setkání příznivců knih a povídání si o nich budou tituly francouzské literatury.

Vstup zdarma.

 

KNIHOŽROUTI

 1. 4. – 3. podlaží budovy 15, oddělení pro děti, v 15.00 hod.

Klub pro čtenáře od 8 do 15 let. Tentokrát se děti seznámí s knihou (Ne)obyčejný kluk od R. J. Palaciové.

Vstup zdarma.

 

TÁTOVÉ A MÁMY, ČTĚTE S NÁMI: NEJMILEJŠÍ MAMINKA

 1. 4. – 3. podlaží budovy 15, oddělení pro děti, v 10.00 hod.

Hodinka nad dětskou knihou, čtení, hraní a tvoření pro nejmenší děti do 5 let.

Vstup zdarma.

 

SEZNÁMENÍ S 3D TISKEM

 1. 4. – 2. podlaží budovy 15, sál C, v 16.30 hod.

Workshop 3D tisku pro dospělé, ve kterém si vyzkouší základy práce v modelovacím programu Tinkercad a vytisknou si jednoduchý 3D model. Kapacita workshopu je omezena, je nutné se předem přihlásit na kurz@kfbz.cz.

Vstupné 30 Kč.

 

ALENA MORNŠTAJNOVÁ

 1. 4. – 2. podlaží budovy 15, kavárna, v 17.00 hod.

Beseda s jednou z nejoblíbenějších současných českých spisovatelek, autorkou románů Slepá mapa, Hotýlek, Hana, Tiché roky, Listopád, Les v domě a řady knih pro děti. Moderuje Blanka Kovandová.

Vstupné 70 Kč, snížené 50 Kč.

 

ROBOŽROUTI

 1. 4. – 3. podlaží budovy 15, klubovna oddělení pro děti, v 15.00 hod.

Zábavná hodinka se stavebnicí Lego Education a základy programování.

Vstup zdarma.

 

SENSORY PLAY – BARVY

 1. 4. – 2. podlaží budovy 15, kavárna, v 9.30, 14.00 a 16.30 hod.

Smyslové hraní pro děti od 1,5 do 5 let. V sále budou připraveny aktivity, ve kterých děti zapojí co nejvíce smyslů, fantazii, kreativitu, naučí se komunikovat a spolupracovat s ostatními. Volná hra bude probíhat 60 minut.

Vstupné 250 Kč /dítě; 2 sourozenci 400 Kč; 1 doprovod starší 18 let ke každému dítěti nebo sourozencům zdarma.

 

MÁ TO HÁČEK

 1. 4. – 4. podlaží budovy 15, skupinová studovna, v 17.00 hod.

Skupinka určená pro ty, kteří rádi tráví volný čas háčkováním a chtěli by sdílet své zkušenosti s dalšími milovníky háčku nad společným tvořením.

Vstup zdarma.

 

KURZY

 

SENIORTECH

 1. 4. – 2. podlaží budovy 15, sál C, v 10.00 hod.

Klub pro věkovou skupinu 60+, úroveň začátečník se zaměřením na moderní technologie. Dubnové setkání se zaměří na mapy na Seznamu a Googlu. Kapacita sálu je omezena, je lépe se předem přihlásit na tel. 739 058 473.

Vstup zdarma.

 

JAK NA CHYTRÝ TELEFON

 1. 4. – 4. podlaží budovy 15, skupinová studovna, v 9.00 hod.

Kurz pro věkovou skupinu 60+, úroveň začátečník. Společně si ukážeme základní nastavení a ovládání chytrých telefonů a jak se bezpečně pohybovat na internetu. Pořádáno ve spolupráci s neziskovou organizací Moudrá sovička z.s. Na akci je potřeba se předem přihlásit na tel. 739 058 473.

Vstup zdarma.

 

VÝSTAVY

 

NEČTU! POSLOUCHÁM

2.–27. 4. – 2. podlaží budovy 15, foyer

Vtipné scénky ze života milovníků audioknih, audioknižních režisérů, herců, redaktorů, ale i recenzentů. Dojde i na audioknihovníka! Výstava spisovatelky Kláry Smolíkové s ilustracemi výtvarnice Kačky Illnerové.

Vstup zdarma.

 

 

Knihovna Jižní svahy

 

DOPOLEDNE PRO RODIČE S DĚTMI

 1. 4. – dětské oddělení, v 9.30 hod.

Hravé dopoledne spojené se čtením, povídáním a drobným vyráběním.

Vstup zdarma.

 

 

Knihovna Malenovice

 

KRAJINA

2.–30. 4.

Výstava ZUŠ Malenovice.

Vstup zdarma.

 

 

14|15 BAŤŮV INSTITUT A AKCE EXTERNÍCH SUBJEKTŮ

 

EXPEDIČNÍ KAMERA

 1. 4. – 2. podlaží budovy 15, kavárna, 18.00–21.00

Mezinárodní filmový festival Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce v ČR. Tento unikátní projekt přinese nejlepší filmy sezóny z celého světa i novinku s Adamem Ondrou nebo nový film Mirka Haluzy z Amazonie. Těšte se na 5 filmů, plno zábavy, přírody a poznání.

Vstupné: 180 Kč, předprodej na: https://www.knihynahory.cz/expedicni-kamera-2024/.

 

NEJEN PANENKOVÉ SLAVNOSTI

 1. – 13. 4. – 2. podlaží budovy 15, sál B, 10.00–18.00,
 2. 4. – 10.00–17.00

Výstavní, prodejní a soutěžní festival panenek, kočárků, Teddy medvídků, ale také všeho, co s panenkami souvisí.

Vstupné: dospělí 160 Kč, děti do 15 let 120 Kč, senioři, ZTP, ZTP-P, skupiny od desíti osob 100 Kč.

Benefiční galavečer: 13. 4., kavárna, v 19.00 hod.

Vystoupí Bára Štěpánová, Karel Gott revival Morava a Jaroslav Břeský. Vstupné na Benefiční galavečer: 499 Kč v předprodeji, 649 Kč na místě. Předprodej na telefonním čísle +420 735 965 117.

 

POZNÁVEJME BAŤOVSKOU ARCHITEKTURU MĚSTA ZLÍNA

 1. 4. – před budovou 14, v 17.00 hod.

Komentovaná prohlídka autobusem s kurátorem Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně seznámí účastníky s baťovskou architekturou, významnými osobnostmi a budovami města Zlína. Doba prohlídky cca 120 min. Vstupné: 279 Kč, k zakoupení na recepci budovy 14 nebo na www.14-15.cz.

 

ZLÍN UPROSTŘED SVĚTA

 1. 4. – platforma, ve 20.30 hod.

Videomappingová projekce na fasádu budovy 15 továrního areálu. Letošní 6. soutěžní ročník s podtitulem „Zlín historický, inspirující i motivující“ připravil 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve spolupráci s Fakultou aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

 

VÝSTAVY

 

CZECH ART PHOTO 2024

 1. – 30. 4. – 2. podlaží budovy 15, foyer

Druhý ročník fotografické soutěže s hlavním tématem "ŽENA" je vypsána pro amatérské a profesionální fotografy z české a slovenské republiky. Vystaveny jsou fotografie z kategorií Portrét, Reportáž, Fine Art a Volné téma, které navazují na hlavní část oceněných fotografií, vystavených v prostoru UTB - Faktulta managementu a ekonomiky. Pořadatelem fotografické soutěže Czech Art Photo je společnost czechartphoto s.r.o.

 

 

Více informací na www.14-15.cz, www.muzeum-zlin.cz, www.galeriezlin.cz a www.kfbz.cz