Autor: Adéla Čuříková

14|15 BAŤŮV INSTITUT zve na prohlídky baťovské architektury

Komentované prohlídky autobusem Poznávejme baťovskou architekturu města Zlína se po zimě vrací do nabídky 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. První z nich se uskuteční již v úterý 23. dubna v 17 hodin. To, jak vidí město Zlín studenti Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně, zase představí videomappingová projekce na 15. budovu továrního areálu v pondělí 29. dubna ve 20.30 hodin.

„Jsem ráda, že návštěvníkům můžeme opět nabídnout oblíbené komentované prohlídky autobusem. Během přibližně dvouhodinové projížďky Zlínem se její účastníci seznámí s baťovskou architekturou, významnými osobnostmi, budovami a také s historií města Zlína prostřednictvím poutavého vyprávění kurátora Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně,“ uvedla  Lucie Pluhařová, ředitelka 14|15 Baťova institutu, příspěvkové organizace.

Odborný výklad kurátora je u vybraných objektů i během jízdy v autobuse. Prohlídka začíná v továrním areálu u krajského kulturně vzdělávacího centra 14|15 BAŤŮV INSTITUT a během ní účastníci uvidí obytné čtvrtě Zálešná a Podvesná, Věžové a Morýsovy domy. Autobus následně pokračuje jízdou přes Obeciny, kolem současné Malé scény ke Kolektivnímu domu a Vile Jana Antonína Bati, kde je poslední komentovaná zastávka. Prohlídková trasa je zakončena jízdou přes náměstí Práce s Památníkem Tomáše Bati, Obchodním domem a Gahurovým prospektem. Celá projížďka končí opět u 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.

Vstupenky je možné zakoupit online či na recepci 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Počet míst v autobusu je omezený, proto by zájemci neměli váhat s jejich koupí. Další komentovaná prohlídka se uskuteční 28. května v 17 hodin.

Již tradiční projekt videomappingová projekce Zlín uprostřed světa vznikl před lety na základě spolupráce 14|15 BAŤOVA INSTITUTU a Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Návštěvníkům se nabízí světelná show a studentům je umožněno vyzkoušet si získané dovednosti v praxi na technickém zařízení 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, které není běžně dostupné. Letošní 6. ročník studentských prací s podtitulem „Zlín historický, inspirující i motivující" nabídne nové soutěžní studentské projekce. Tato akce se koná za každého počasí a vstup na ni je zdarma.

Více informací na www.14-15.cz.

 

Kontakt:

Alena Babicová

PR manažerka

14|15 Baťův institut, příspěvková organizace

14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Tel: 736 505 513, e-mail: alena.babicova@14-15.cz