Autor: Adéla Čuříková

Březnový program ve 14/15 BAŤOVĚ INSTITUTU

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost 

stálá expozice – 3. podlaží budovy 14 

Expozice mapuje tři témata spojená úzce se Zlínem: historii firmy Baťa od jejího vzniku, přes rozkvět za první republiky až po znárodnění v roce 1948, dále filmové ateliéry Zlín a jejich tvůrce a také příběhy cestovatelů Hanzelky, Zikmunda a dalších. Součástí je i expozice obuvi, která nabízí na šest set exponátů historické, exotické i baťovské obuvi, výrobní obuvnická linka, ukázky produkce firmy Baťa, Tatra 87 a mnoho jiného. 

 

FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf 

stálá expozice – 5. podlaží budovy 14 

Malá expozice naučnou i hravou formou představuje rozsáhlou práci a etnografickou činnost významného zlínského rodáka F. Bartoše. Říkadla, písničky, pořekadla či přísloví a pohádky sebrané Bartošem byly inspirací interaktivní části expozice. 

 

VÝSTAVY 

 

VAJÍČKO MALOVANÉ, Z LÁSKY DAROVANÉ 

12. 3. – 7. 4. – 5. podlaží budovy 14 

Panelová výstava představí největší křesťanské svátky z pohledu lidové tradice zaznamenané národopiscem, jazykovědcem a pedagogem Františkem Bartošem. Textovou a obrazovou část doplní reprezentativní kolekce kraslic a velikonočních pohlednic ze sbírky zlínského muzea. 

 

MODRÁ 

do 14. 4. – 1. podlaží budovy 14 

Výstava představuje různorodý a vzorově pestrý lidový textil z jihovýchodní Moravy, se zaměřením na techniku modrotisku a šité batiky. Na výstavě se podílely modrotiskové dílny ze Strážnice a Olešnice. Vedle sbírky MJVM čerpá expozice ze sbírek Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a řady dalších institucí, ale také ze sbírek soukromých. Vystaveny jsou také ukázky současného designu, který pracuje s technikami modrotisku, batiky a barvení indigem. Realizaci výstavy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

 

ZLÍN  – GOTTWALDOV  – ZLÍN

do 14. 4.  – 1. podlaží budovy 14

Fotografická panelová výstava představuje proměny vybraných zlínských míst a ulic od nejstarších dochovaných fotografií po současnost. Záběry zachycují jak nejznámější zlínské lokality, tak místa, která dnes již neexistují.

 

KROKY INOVACE A ELEGANCE 

do 19. 5. – 3. podlaží budovy 14 

Doprovodná výstavka v expozici Princip Baťa představuje Centrum výzkumu obouvání při Univerzitě Tomáše Bati a jeho propojování nejnovějších designových trendů s dlouholetou zkušeností v obuvnictví a s nejmodernějšími materiály, které společně přináší nový styl obouvání. 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

 

ŽIVOT V MODRÉ 

7. 3. – 1. podlaží budovy 14, v 17.00 hod. 

Besedu s textilní výtvarnicí a designérkou modrotisku Janou Kubínovou doprovodí svým zpěvem Vlčnovské búdové umělkyně. 

Vstupné 69 Kč, snížené 45 Kč. 

 

ZELENÝ ČTVRTEK V MUZEU 

28. 3. – 5. podlaží budovy 14, 10.00–12.00 a 13.00–17.00 

Tradiční zvyky dodržované v období Velikonoc ve starém Zlíně představí program s tvořivými dílnami, drobným prodejem velikonočních dekorací, ukázkami různých stylů zdobení kraslic, pletení pomlázky, výrobou velikonočních dekorací z vizovického pečiva, přípravou tradičních velikonočních pokrmů a pečením jidášků. 

Vstupné 69 Kč základní, 45 Kč snížené, 149 Kč rodinné

 

JÓGA

vždy v pondělí  – 3. podlaží budovy 14, v 16.30 hod.

Cvičení vycházející z klasické hathajógy pro začátečníky i pokročilé vždy v pondělí v prostorách muzea pod vedením instruktorky M. Dvořákové. Vstupné 60 Kč za lekci.

 

SPOLEK PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY 

Bližší podrobnosti u Pavly Hradilové, tel. 608 741 563. 

STARÉ UMĚNÍ ZE SBÍRKY GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ 

6. 3. – 1. podlaží budovy 14, v 16.00 hod. 

Komentovaná prohlídka výstavy Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, provede Mgr. Pavlína Pyšná. 

VÝLET DO BRODKU U PŘEROVA 

12. 3. 

Jednodenní výlet s prohlídkou zvonařské dílny. Odjezd z vlak. nádraží Otrokovice ve 12.14 hodin, přestup v Přerově. 

ALFONS MUCHA 

14. 3. – Galerie Obchodního domu Zlín, v 19.00 hod. 

Večerní komentovaná prohlídka výstavy. 

OTROKOVICKÁ TVRZ 

21. 3. – Obřadní síň budovy č. 1 Městského úřadu v Otrokovicích, v 17.00 hod. 

O historii panského sídla ve světle starých i nových poznatků přednáší Petr Klokočka a Radim Vrla. 

PREHISTORICKÉ UMĚLECKÉ PROJEVY OD POHŘEBNÍCH OZDOB A ORNAMENTŮ PO NÁSTĚNNÉ MALBY A IDOLY 

26. 3. – 5. podlaží budovy 14, v 17.00 hod. 

Přednáška Mgr. Pavla Bartoška. 

 

Budova 21 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 

Komentované prohlídky s výjezdem pojízdnou kanceláří Jana A. Bati. Rezervace nutná vždy 1-2 týdny předem na tel. 573 032 111. 

 

Hrad Malenovice 

Hrad je v tomto měsíci uzavřen. Kontakt: hrad.malenovice@muzeum-zlin.cz, tel.: 577 103 379. 

 

NKP Ploština 

Objekt je v tomto měsíci uzavřen. Kontakt: pamatnik.plostina@muzeum-zlin.cz, tel.: 571 160 005. 

 

Muzeum luhačovického Zálesí 

Kontakt: muzeum.luhacovice@muzeum-zlin.cz, 577 132 883. Otevřeno út-ne 9.00-12.00 a 13.00-17.00, pondělí zavřeno. Ve dnech 4. - 13. 3. je muzeum uzavřeno. 

 

MARIE FISCHEROVÁ-KVĚCHOVÁ A HORŇÁCKO 

do 3. 3. 

Výstava národopisných studií z několika pobytů oblíbené malířky a kreslířky ve Velké nad Veličkou v letech 1922-1944. 

 

BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ 

do 3. 3. 

Výstava ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně představuje život našich předků v zimním období a činnosti, jimiž se dříve zabývali: zpracování textilního vlákna, draní peří, strouhání loučí, výroba svíček, sušení ovoce, apod. 

 

AUGUSTE RODIN OBJEKTIVEM BRUNERA-DVOŘÁKA 

14. 3. – 29. 12. 

Výstava fotografií Rudolfa Brunera-Dvořáka z cesty francouzského sochaře Augusta Rodina na Moravu v roce 1902 je doplněna uměleckými díly Joži Úprky a Franty Úprky. 

Slavnostní zahájení: 11. 4. v 17.00 hod. 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM 

 

ROZLOUČENÍ S VÝSTAVOU MARIE FISCHEROVÉ-KVĚCHOVÉ 

3. 3. – v 15.00 hod. 

Výstavu národopisných studií z pobytů malířky a slavné ilustrátorky dětských knih ve Velké nad Veličkou uzavře vzpomínkové odpoledne s hudci. 

Vstupné jako do výstavy. 

 

MUŠÍ RÁJ 

21. 3. – 14.00–17.00 

Workshop s výrobou závěsné dekorace známé jako „muší ráj“. Tento slaměný podstropní závěs býval tradiční ozdobou venkovských chalup. Jeho funkce byla nejen praktická (předchůdce pozdější mucholapky), ale i magická. Mohl symbolizovat slunce, hvězdy a svět. Nutná rezervace na tel. 577 132 883 nebo muzeum.luhacovice@muzeum-zlin.cz. 

Vstupné 60 Kč.

 

KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ

 

DANA SAHÁNKOVÁ – MUNDUS INVISIBILES

do 5. 5. – 1. podlaží budovy 14

Dana Sahánková patří k našim současným nejvýraznějším autorkám. Domácí půdou Sahánkové je technika kresby, často doplňovaná tušovou malbou. Pečlivým vrstvením tahů tvoří z jednotlivých linií a ploch bohatou mozaiku vzájemných vztahů člověka, resp. lidské civilizace s přírodou, nejčastěji zastoupenou zvířaty či rostlinami. To vše zasazuje do neurčitého času a prostoru na pomezí snu a skutečnosti a zhmotňuje svůj Neviditelný svět. Bytostnou barvou autorky je černá, logicky ve vztahu s její technikou. V posledních letech se v jejich dílech ovšem objevuje širší barevnost podpírající tématiku i emotivnost konkrétních děl. Jemné kolorované plochy se dostávají do silného kontrastu s kresebnými party. Sahánková tak dosahuje jejich vzájemného dynamického prolínání. Zlínská výstava si klade za cíl představit autorčin vývoj od roku 2013, kdy se naposledy prezentovala ve Zlíně, resp. ve Valašském Meziříčí, s důrazem na aktuální tvorbu. Dana Sahánková (*1984 v Praze) vystudovala v letech 2005 – 2011 AVU v Praze, ateliér kresby Jitky Svobodové.

Komentovaná prohlídka s autorkou: 6. 3. v 17.00 hod.

 

STARÉ UMĚNÍ ZE SBÍRKY GVU V OSTRAVĚ

do 5. 5. – 1. podlaží budovy 14

Významnou součástí sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě je kolekce starého umění, která je neobyčejně zajímavým souborem představujícím poklad ostravské sbírky. Vystavovaný výběr se snaží co možná nejplastičtěji mapovat období vymezené lety 1500 až 1800. V kolekci pochopitelně existují značné mezery, ale spojení malby a grafiky přináší možnost bohatšího naznačení souvislostí slohového vývoje. Exponáty z počátku tohoto sledovaného období pochází ze středoevropského prostoru a zachycují přechod od pozdní gotiky k renesanci. S 16. stoletím v zastoupení děl nabývá přirozenou dominanci italské umění, zejména s nastupujícím manýrismem. Nejpřesvědčivěji je reprezentováno umění 17. a 18. století, jež se stalo významným fenoménem, které ve své široké škále odráželo mnohé společenské, politické a náboženské děje tehdejší barokní Evropy. Členění vychází z přirozeně vznikajících celků sakrálního umění, mytologických námětů, krajinomalby a dalších žánrů. V jednotlivých skupinách se může divák seznámit s přístupem umělců tvořících pod vlivem italským, flámským či nizozemským.

Komentovaná prohlídka: 26. 3. v 17.00 hod.

 

PRO RODINY S DĚTMI

 

GALEŘIŠTĚ

každou středu a čtvrtek – 1. podlaží budovy 14, 10.00–11.00

Galeřiště je výtvarné hřiště pro děti (2–5 let) v doprovodu rodičů pod vedením lektorky. Prostor stvořený ke hraní, tvoření a zážitky mezi uměleckými díly. Rezervace předem u Jany Svobodové, +420 774 918 981, jana.svobodova@galeriezlin.cz.

 

SOBOTNÍ DIVADELNĚ–VÝTVARNÉ DÍLNY

2. a 16. 3. – 1. podlaží budovy 14, 14.00–15.30

Trochu výtvarné umění, trochu divadlo, trochu tvorba. Rodiče se mohou připojit, projít si výstavy nebo si mezitím odskočit na odpolední kávu. Z důvodu kapacity je počet míst omezen, více info vám poskytne edukátor Petr Nýdrle, petr.nydrle@galeriezlin.cz nebo +420 777 612 938

Přes hraní k umění (pro mladší děti) 2. 3., 15.00–16.30 

Čas ve světě neomezených možností, představ a fantazií. Pro děti do 7 let. 

Přes hraní k umění (pro starší děti) 16. 3., 14.00–15.30 

Čas ve světě neomezených možností, představ a fantazií. Pro děti od 8 let.

 

UMČO – VÝTVARNÝ WORKSHOP

12. a 26. 3. – 1. podlaží budovy 14, 13.30–15.00

Kde se více dozvědět něco o umění než na tom nejpovolanějším místě? Výtvarný workshop pro děti 1. až 4. tříd probíhá přímo mezi uměleckými díly. Kromě různých technik tvoření, se děti seznamují s prostředím galerie a dozví se i něco k aktuálním výstavám a vystavujícím autorům. Více informací u Jany Svobodové, jana.svobodova@galeriezlin.cz, +420 774 918 981.

 

 

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

 

KNIHOŽROUTI

5. 3. – 3. podlaží budovy 15, oddělení pro děti, klubovna, v 15.00 hod.

Klub pro čtenáře od 8 do 15 let, kteří mají rádi knížky a povídání si o nich.

Vstup zdarma.

 

KLUB MILOVNÍKŮ KNIH

6. 3. – 2. podlaží budovy 15, sál B, v 17.00 hod.

Tématem březnového setkání budou knihy, ve kterých se někdo ztratí nebo zabloudí. Přečtěte si knihu na dané téma a přijďte o ní s námi diskutovat.

Vstup zdarma.

 

TÁTOVÉ A MÁMY, ČTĚTE S NÁMI: KAM SE ZAKUTÁLEL MÍČ?

6. 3. – 3. podlaží budovy 15, oddělení pro děti, v 10.00 hod.

Hodinka nad dětskou knihou, čtení, hraní, tvoření pro děti do 5 let. 

Vstup zdarma.

 

ROZUMÍME HISTORII?! 

13. 3. – 2. podlaží budovy 15, kavárna, v 17.00 hod.

V závěrečné přednášce volného historického cyklu představí Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová, Ph.D. a Mgr. Michal Severa svou publikaci Zrozeni z osvícenských reforem. Toleranční kazatelé z Uher v procesu formování české společnosti (1781–1870). V ní zkoumají roli uherských duchovních přicházejících obnovovat evangelické církve do Českých zemí po vydání Tolerančního patentu v roce 1781. Moderuje Mgr. David Valůšek.

Vstupné 70 Kč, snížené 50 Kč.

 

JARO JAKO VYŠITÉ 

13. 3. – 2. podlaží budovy 15, učebna, v 16.30 hod.

Kurz tvoření s vyšívacím strojem pro dospělé. Účastníci si vytvoří jednoduchou velikonoční/jarní dekoraci za pomoci grafického programu Inscape a programovatelného vyšívacího stroje. Kapacita kurzu je omezená, je nutné se předem přihlásit na mail kurz@kfbz.cz. 

Vstupné 50 Kč. 

 

POHÁDKY ZE DVOU STRAN

14. 3. – 2. podlaží budovy 15, kavárna, v 17.00 hod.

Beseda a křest pohádkové knížky, kterou společně napsali Roman Temis a JUDr. Stanislav Knotek s ilustracemi Hany Kelar Knotkové a Marcely Ševčíkové Skácelové. V rámci Dnů Frankofonie pořádá Club franco-tchèque Zlín. 

Vstup zdarma.

 

ROBOŽROUTI

19. 3. – 3. podlaží budovy 15, klubovna oddělení pro děti, v 15.00 hod.

Zábava, setkání a poučení s ozoboty, první společné kroky k základům programování a robotiky. 

Vstup zdarma.

 

PETR FEJK: JAK SE DĚLÁ ZOO

20. 3. – 2. podlaží budovy 15, kavárna, v 17.00 hod.

Autorské čtení z knihy JAK SE DĚLÁ ZOO bývalého dlouholetého ředitele Zoo Praha. Dvouhodinová talk show, plná výjimečných zkušeností a příběhů se zajímavými zvířaty a lidmi, doplněná o projekci unikátních fotografií a zakončená autogramiádou a prodejem knih s osobním věnováním. O těžkých začátcích, o povodni a o tom, jak se ze staré zoo stala jedna z 10 nejlepších na světě.

Vstupné 150 Kč.

 

VEČER S ANDERSENEM

22. 3. – Knihovna Jižní Svahy, Knihovna Podlesí, ústřední knihovna, 17.00–21.00

Zábavný večer v knihovně pro registrované čtenáře od 7 do 11 let. Tentokrát na téma Malý chemik. Pořádáno ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou technologickou. Kapacita je omezena, je třeba se předem přihlásit! Více na kfbz.cz/andersen24.

Vstupné 100 Kč.

 

VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA

26. 3. – 3. podlaží budovy 15, klubovna oddělení pro děti, 14.00–17.00

Jarní tvoření pro děti.

Vstupné 30 Kč.

MÁ TO HÁČEK

26. 3. – 4. podlaží budovy 15, skupinová studovna, v 17.00 hod.

Skupinka určená pro všechny, kteří rádi tráví volný čas háčkováním a chtěli by sdílet své zkušenosti s dalšími milovníky háčku nad společným tvořením. 

Vstup zdarma.

 

SENSORY PLAY – JARO A VELIKONOCE

26. 3. – 2. podlaží budovy 15, sál B, v 9.30, 14.00 a 16.30 hod.

Smyslové hraní pro děti od 1,5 do 5 let. V sále budou připraveny aktivity, ve kterých děti zapojí co nejvíce smyslů, fantazii, kreativitu, naučí se komunikovat a spolupracovat s ostatními. Volná hra bude probíhat 60 minut.

Vstupné 250 Kč /dítě; 2 sourozenci 400 Kč; 1 doprovod starší 18 let ke každému dítěti nebo sourozencům zdarma.

 

KURZY

 

VU3V: JAN BLAŽEJ SANTINI AICHEL

11. a 25. 3. – 2. podlaží budovy 15, sál A, v 10.30 hod.

Kurz Virtuální univerzity třetího věku je věnován významnému českému baroknímu architektovi italského původu, s jehož jedinečným dílem se můžeme setkat na mnoha místech naší republiky. 11. 3. bude námětem videopřednášky Santini ve Žďáru nad Sázavou, 25. 3. Santini v západních Čechách.

 

JAK NA CHYTRÝ TELEFON 

13. 3. – 4. podlaží budovy 15, skupinová studovna, v 9.00 hod.

Kurz pro věkovou skupinu 60+, úroveň začátečník. Společně si ukážeme základní nastavení a ovládání chytrých telefonů a jak se bezpečně pohybovat na internetu. Pořádáno ve spolupráci s neziskovou organizací Moudrá sovička z.s. Na akci je potřeba se předem přihlásit na tel. 739 058 473. 

Vstup zdarma.

 

PAMĚŤ V KONDICI

15. 3. – 2. podlaží budovy 15, sál B, v 17.00 hod.

Mozek je jako sval, je potřeba ho cvičit. Není nutné, aby se paměť s věkem zhoršovala, jednoduchým a zábavným procvičováním lze paměť udržovat a zlepšovat. Ukázka práce s technikami tréninku paměti. Na besedu naváže kurz trénování paměti v krajské knihovně v dubnu a květnu 2024. 

Vstup zdarma.

 

SENIORTECH

27. 3. – 2. podlaží budovy 15, sál B, v 10.00 hod.

Klub pro věkovou skupinu 60+, úroveň začátečník se zaměřením na moderní technologie. V březnu se budeme věnovat aplikacím WhatsApp a Messenger. Kapacita sálu je omezena, je potřeba se předem přihlásit na tel. 739 058 473. 

Vstup zdarma.

 

VÝSTAVY

 

VODA JE ŽIVOT

4. – 30. 3. – 2. podlaží budovy 15, foyer

Výstava Ústavu výzkumu globální změny AV ČR poukazuje na klimatické změny, které způsobují, že vody v přírodě plíživě ubývá. Příroda a krajina jsou přitom jedinými zdroji, z nichž je možné vodu čerpat. 

Vstup zdarma.

 

KNIHOVNA JIŽNÍ SVAHY

 

DOPOLEDNE PRO RODIČE S DĚTMI

19. 3. – dětské oddělení, v 9.30 hod.

Hravé dopoledne spojené se čtením, povídáním a drobným vyráběním.

Vstup zdarma.

 

JARNÍ VÝTVARNÁ DÍLNIČKA

19. 3. – dětské oddělení, 13.00–17.00

Vstupné 30 Kč.

 

LISTOVÁNÍ: LOSOS V KALUŽI

26. 3. – oddělení pro dospělé, v 17.00 hod

Cynická Bára není typ holky, která se ráno probudí se sexy rozcuchem, protáhne se a na první pokus vyfotí #nomakeup selfie, za kterou dostane 200 lajků, než dojde do koupelny. Je spíš ten typ holky, která se ráno bojí podívat do zrcadla, na zůstatek účtu a do lednice. Její život se otočí vzhůru nohama, když jí umře babička a „odejde do nebe“. Bára ale zjistí, že smrtí nic nekončí, naopak jí všechno začíná! Tohle bude v LiStOVáNí ryzí dámská jízda! Markéta Lukášková, @pandikralovna, nebude chybět na žádném z představení, po diskuzi bude možné si koupit jakoukoliv z třech jejích knih. Účinkují: Věra Hollá, Pavla Dostálová (alternuje Bára Jánová) a Markéta Lukášková.

 

KNIHOVNA MALENOVICE

 

INSPIRACE PAVEL ČECH

do 29. 3.

Výstava prací žáků ZUŠ Malenovice.

Vstup zdarma.

 

 

14|15 BAŤŮV INSTITUT A AKCE EXTERNÍCH SUBJEKTŮ

  

I HUDBA MŮŽE POMOCI 

9. 3. – 2. podlaží budovy 15, kavárna, v 16.30 hod. 

Na 6. ročníku benefičního koncertu I hudba může pomoci v rámci projektu Pomáháme onkologii vystoupí PJ.beatbox, Jan Majkus, kapela GAIA Otrokovice a Jiřina Lysáková s kapelou. Připraven je bohatý doprovodný program. Koncert I hudba může pomoci je každoroční akcí, která má za cíl získat co nejvíce finančních prostředků pro onkologické pacienty Komplexního onkologického centra KNTB a.s. 

Vstupné 100 Kč. Více informací na e-mailu jirina.lysakova@gmail.com. 

(Pořadatel: Jiřina Lysáková)

 

KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

19. 3. – 2. podlaží budovy 15, kavárna, v 8.45 hod.

Velké finále a vyhlášení výsledků meziškolní krajské soutěže je tady! Od listopadu do ledna měli studenti 2. stupňů základních škol a středních škol možnost vyjádřit sebe a kulturní regiony celého Zlínského kraje kreativním způsobem - na akci ovšem nejsou zváni jen účastníci a jejich školy, ale i široká veřejnost. Návštěvníci se mohou těšit na rozmanitý a pestrý doprovodný program plný folklóru, lásky k regionu a kulturní hrdosti. Akce je pořádána studenty středních škol Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje. 

Vstup zdarma.

 

LATINO PARTY 

23. 3. – 2. podlaží budovy 15, kavárna, ve 21.00 hod.

Tančírna, kde budou znít latinsko-americké rytmy. V rámci večera budou probíhat krátké výuky tanců Salsa, Bachata, Merengue a Chachacha. 

Vstupné 150 Kč.

(Pořadatel: Radek Kubiš)

 

SKRZ PRSTY 

27. 3. – 2. podlaží budovy 15, kavárna, ve 14.00 hod.

Festival pořádaný studenty Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Každý rok se věnuje jinému kontroverznímu tématu ve společnosti Letos se zaměří na Body image – to zahrnuje nejen poruchy příjmu potravy, ale i toxické prostředí sociálních sítí, na kterých se každý upravuje, protože se za své skutečné tělo stydí. Návštěvníky čekají přednášky od rozmanitých hostů jak z řad odborníků, tak obyčejných lidí se silným příběhem. Celým dnem bude provázet známy YouTuber Lukefry. Více informací na www.skrzprsty.cz nebo na Instagramu @skrzprsty. 

Vstupné dobrovolné.

 

VELIKONOČNÍ POKÉMON DEN

30. 3. – 2. podlaží budovy 15, kavárna 10.00–17.00

Velikonoční Pokémon den je celodenní akce s hledáním velikonočních Pokéballů, tradeování, hraní Pokémon karet, soutěží a kooperativních her. Je určen všem nadšencům do Pokémonů, malým, i těm velkým. 

Vstupné 80 Kč na místě, v předprodeji 70 Kč na GoOut.

(Pořadatel: Chata Angels s.r.o.)

 

CESTOVATELSKÝ FESTIVAL CULTUREA

3. 4. – 2. podlaží budovy 15, kavárna, 13.00–20.00

Dvanáctý ročník studentského cestovatelského festivalu Culturea zve všechny nadšené cestovatele, studenty i širokou veřejnost na vzrušující cestu napříč kulturami a tradicemi dvou zemí: Kuby a Maroka. Letošní ročník se nese v duchu slow travel, který umožní návštěvníkům prožít autentickou atmosféru těchto destinací bez zbytečného spěchu. Festival přinese bohatý program, jenž zahrnuje inspirativní přednášky od zkušených cestovatelů, interaktivní workshop, živou kuchařskou show a mnoho dalšího. 

Vstupné 200 Kč na místě.

(Pořadatel: Fakulta multimediálních komunikací UTB)

 

Více informací na www.14-15.cz, www.muzeum-zlin.cz, www.galeriezlin.cz a www.kfbz.cz

 

 


14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 14 a 15 továrního areálu, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, www.14-15.cz