Autor: Adéla Čuříková

Krajská galerie zve na výstavu věnovanou Renému Háblovi

Retrospektivní výstava Reného Hábla v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně poprvé divákům představí tvorbu tohoto významného zlínského malíře v ucelené podobě. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční 21. května v 17 hodin.

René Hábl (1968–2021) patřil k nejvýraznějším malířským osobnostem spojených se Zlínským okruhem, jehož význam však tento region značně přerostl. Poté, co absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze. I on sám byl vynikající pedagog. V letech 1994–2021 vedl obor Užitá malba na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění, působil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1998–2011) a na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2014–2020).

Výběr děl vychází z autorova archivu doplněného o sbírky zlínské galerie. Háblova malířská tvorba byla zprvu ovlivněna zejména F. Hodonským, S. Slovenčíkem a také americkým abstraktním expresionismem. Náměty obrazů Hábl vizualizoval do podoby vnitřních krajin, které se od zprvu geometrického posunuly k více organickému výrazu kompozic. Výraznou změnou prošla Háblova malba v roce 2001, kdy se na jeho plátnech začal objevovat figurální námět ve značně zjednodušené organické stylizaci, přičemž nejdůležitější je příklon k dějovosti. Háblovy hravé obrazové kompozice jsou poetickými a futurologickými příběhy, odehrávající se uvnitř vlastního vědomí i v hlubokém vesmíru.

Od roku 2014 se pro Reného Hábla stala základním znakem tenká kresebná linka. Na pozadí, často připomínající stářím zažloutlý papír, se objevují anonymní postavy bez tváře, neboť důležitá není podoba toho, co vidíme, ale to, co se nám odehrává v mysli. „Proto si i autor dával záležet na pojmenování obrazu, které u něj nebylo jen popiskou, ale dovršením tvůrčího aktu. Háblův jedinečný malířský projev se právem může řadit k tomu podstatnému v českém výtvarném umění po roce 2000. Jeho předčasně ukončené dílo dosud čeká na plné docenění,“ uvedl Ivan Bergmann, kurátor zlínské galerie.

Výstava bude k vidění ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU do 1. září 2024. Komentovaná prohlídka se uskuteční 25. června v 17 hodin. Více na galeriezlin.cz

 

Kontakt:

Šárka Michalíková

Public Relations

Tel: 733 162 977,

e-mail: sarka.michalikova@galeriezlin.cz

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně,

14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

 

Ing. Alena Babicová

PR manažerka

Tel: 736 505 513,

e-mail: alena.babicova@14-15.cz

14|15 Baťův institut, příspěvková organizace

14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín