Autor: Adéla Čuříková

Muzeum Kroměřížska přichází s badatelskou výukou

Muzeum Kroměřížska zařadilo do svých edukačních programů badatelskou výuku. Tato metoda učí žáky myslet v souvislostech.

Žáci základních škol, kteří navštíví badatelský výukový program Židovské obyvatelstvo v Kroměříži a druhá světová válka, se ocitnou v roli historiků. Pomocí připravených indicií, jež prozkoumají, mají sami zjistit odpověď na otázku Proč byli Židé pronásledováni za druhé světové války? Jedná se o badatelskou výuku, která má povzbudit přirozenou zvídavost dětí.

Během badatelské výuky lektor neprezentuje téma jako hotový celek, ale žáci jej postupně objevují. „Prostřednictvím sbírkových předmětů (resp. jejich replik a fotokopií z důvodu ochrany sbírkových předmětů) hledají odpovědi na klíčové otázky, které je přivedou k pochopení celého tématu. Žáci se tak učí aktivně poznávat důležité skutečnosti, tedy myslet badatelsky, myslet v souvislostech. Badatelská výuka vychází z jednoduchého principu – co žáci sami objeví, co si sami ověří, to si budou i lépe pamatovat,“ vysvětlila jedna z autorek programu Martina Malá, která jej připravila s kolegyní Lenkou Pěluchovou.

Novou metodu oceňuje i radní Zlínského kraje pro kulturu a školství Zuzana Fišerová. „Vzdělávání a paměťové instituce Zlínského kraje k sobě neodmyslitelně patří. Jsem potěšena, že Muzeum Kroměřížska přišlo s další nabídkou, která je šita na míru školám. Je vidět, že i pro tak náročná témata, jako je holocaust, dokážou vymyslet atraktivní formu zaměřenou přesně na cílovou skupinu,“ uvedla Zuzana Fišerová.

Žáci pracují s předměty židovské a křesťanské víry (menorou, kippou, kancionálem, růžencem…), muzejním komiksem přibližujícím běžný život židovského chlapce ve 20. století, historickými prameny (dobové fotografie, vyhlášky…), s fakty o místní židovské synagoze i s exponáty v expozici Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948, v níž se program odehrává.

Výsledky svého bádání zaznamenávají do lapbooku – interaktivního sešitu, který připravily obě autorky edukačního programu ve spolupráci s muzejním grafikem Michalem Jemelkou. „Jeho výhodou je, že se k němu mohou děti kdykoliv vrátit a v případě zájmu si do něj dopisovat nebo dolepovat nové poznatky, které by načerpaly, ať už ve škole při další výuce nebo samy ze svého zájmu,“ dodala spoluautorka lapbooku Lenka Pěluchová.

 „Badatelská výuka vhodně doplňuje naše stávající programy. Jsme přesvědčeni, že má v muzejní edukaci své místo a rádi bychom její nabídku do budoucna rozšiřovali,“ uzavřela ředitelka Muzea Kroměřížska Martina Miláčková.

 

Kontakty:

  • Autorky programu: Martina Malá, mala@muzeum-km.cz, 605 199 835

Lenka Pěluchová, peluchova@muzeum-km.cz, 731 215 678

  • PR pracovnice: Martina Malá, mala@muzeum-km.cz, 605 199 835