Autor: Adéla Čuříková

Ve Zlíně se 8. června uskuteční seminář „Najdi si projektového partnera“

Ve Zlíně v prostorách IMPACT HUB ZLÍN se ve čtvrtek 8. června od 9 hod. uskuteční seminář s názvem „Najdi si projektového partnera", který pořádá Společný sekretariát programu INTERREG Slovensko – Česko 2021 – 2027 v souvislosti s nově vyhlášenými výzvami:

  • INTERREG SK-CZ/2023/1_Klima, která je zaměřena na podporu adaptace na změnu klimatu a prevenci rizika katastrof a odolnosti s přihlédnutím na ekosystémové přístupy.
  • INTERREG SK-CZ/2023/2_Kultura, která je zaměřena na posílení úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v oblasti hospodářského rozvoje, sociálního začlenění a sociální inovace.
  • INTERREG SK-CZ/2023/3_Spolupráce, která je zaměřen na zvyšování efektivity veřejné správy podporou právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a institucemi, především s ohledem na řešení právních a jiných překážek v příhraničních regionech.

Podrobné informace k výzvám naleznete na https://www.sk-cz.eu/vyzvy1/.

Informace k programu semináře a přihlášku na něj najdete tady: Nájdi si projektového partnera - Interreg VI-A Slovenská republika - Česká republika (sk-cz.eu)