Autor: Adéla Čuříková

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti zve na zajímavé výstavy a doprovodné akce

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti nabízí pestrý program. Přehledné informace k němu najdete na www.slovackemuzeum.cz

 

VÝSTAVY

HLAVNÍ BUDOVA, SMETANOVY SADY

100 let vysílání Československého rozhlasu na jihovýchodní Moravě

Výstava navazující na loňské oslavy sta let existence Českého rozhlasu, kdy v roce 1924 byla zřízena regionální stanice v Brně, připomene první rozhlasovou stanici Radiojournal, významné regionální rozhlasové osobnosti a události, program a hudbu v jednotlivých obdobích i vývoj rozhlasové techniky.

Vernisáž ve čtvrtek 14. března v 17.00. Výstava potrvá do 14. července.

Kouzlení Kornelie Němečkové

Výstava české výtvarnice a ilustrátorky známé především coby autorky grafického vizuálu k oblíbenému pořadu Zpívánky představuje tvorbu převážně ze stříhané grafiky, koláží a aradecoru. Výstava potrvá do 21. dubna 2024.

 

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA

Návraty malíře Pavla Vavryse

Výstava děl akademického malíře a ilustrátora Pavla Vavryse, absolventa uherskohradišťské uměleckoprůmyslové školy a Akademie výtvarných umění, vycházejícího v tvorbě z expresionismu fauvistického původu, jehož tvorba se vyznačuje řadou významových rovin a obsahových souvislostí.

Vernisáž ve čtvrtek 21. března v 17.00. Výstava potrvá do 26. května.

SAMA V HORÁCH/Lenka Falušiová

Autorka se věnuje především kresbě a grafice a její inspirací je zejména příroda. Technikami hlubotisku, jako například čárový lept, vytváří výseky z hustých lesů, podrostů a skal. I když jsou náměty naturalisticky zpracované, s odstupem vypadají spíše jako abstraktní struktury.

Vernisáž ve čtvrtek 21. března v 17.00. Výstava potrvá do 26. května.

 

DOPROVODNÉ AKCE V BŘEZNU 2024

Tvoříme v muzeu – Pletení pomlázky

Přijďte si vyrobit tatar pod vedením košíkáře Leoše Křižky. Držitel Ceny Vladimíra Boučka naučí účastníky kurzu plést žily se speciální rukojetí z osmi nebo devíti prutů. V ceně kurzovného ve výši 350 Kč je vrbové proutí a nástroje pro opracování proutí. Zájemci se mohou hlásit na: petr.cihal@slovackemuzeum.cz, 572 556 556 či 572 551 370.

Hlavní budova muzea, Smetanovy sady 179, sobota 2. března do 9.00 do 12.00.

 

Velikonoce ve Slováckém muzeu

Využijte možnosti nahlédnout lidovým tvůrcům přímo pod ruce a zjistit, jak se pletou žily a košíky, zdobí kraslice či třeba vyrábí figurky z kukuřičného šustí.

Hlavní budova muzea, Smetanovy sady 179, od pondělí 25. do středy 27. března od 8.00 do 15.00.

 

Zvídálkové, vzhůru do muzea!

Kouzla, nůžky, papír, teď!

Povídání se skřítkem začíná každou celou hodinu ve výstavě Kouzlení Kornelie Němečkové. Po celou dobu je otevřena tvořivá dílnička zaměřená na výrobu vystřihovánky. Rodinné vstupné 200 Kč či 100 Kč dospělí, 70 Kč děti a senioři.

Hlavní budova muzea, Smetanovy sady 179, neděle 17. března od 13.00 do 17.00.

 

 

 

Kamenosochařské dílny na Uherskohradišťsku na přelomu 19. a 20. století

Přednáška PhDr. Aleše Naňáka o příbězích osobností stojících v čele místních kamenických provozů (Zbořil, Náplava, Minařík), ale i o příbězích křížů, soch a památníků v krajině. Vstup volný. Realizováno ve spolupráci Muzejního spolku a Slováckého muzea.

Přednáškové centrum, Štefánikova 1285, čtvrtek 7. března v 17.00.

 

EXPOZICE A OBJEKTY

 

Hlavní budova muzea, Smetanovy sady 179

Národopisná expozice Slovácko

Návštěvník se moderní výstavní formou seznámí se způsobem obživy, bydlením, rukodělnou tvorbou i lidovým oděvem. V druhé polovině expozice se vzájemně prolínají okruhy rodinného a výročního obyčejového cyklu – narození, svatba, smrt, masopustní obchůzky, velikonoční zvyky, obyčeje, slavnosti dožínek, vinobraní, hody i období adventu.

 

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103

Umění jihovýchodní Moravy/Krajina, sem tam zvíře

Pokračování dlouhodobého výstavního cyklu Umění jihovýchodní Moravy je tentokráte zaměřeno na krajinu. Malba, ačkoli dominantní, však není zdaleka jediným výtvarným médiem, které se tímto tématem zabývá. Expozice tak představuje výběr děl ze sbírky, který je doplněn o intervence současných autorů pracujících i v dalších médiích jako fotografie, video nebo socha.

 

Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum, Jezuitská 1885 Staré Město

Národní kulturní památka, která rozsahem expozic přesahuje hranice regionu, nabízí interaktivní expozice, velkoplošné projekce i unikátní haptickou stezku.

Expozice Velká Morava

Okolo základů hřbitovního kostela z 9. století vypráví příběh velmože Mojslava.

Expozice Příběh Konstantina a Metoděje

Otevírá knihu o životě mužů, kteří stáli u počátku slovanského písemnictví.

Archeologická expozice Pravěk Uherskohradišťska

Z expozice ze surové oceli promlouvají jako němí svědkové minulosti originály nejvýznamnějších archeologických nálezů.

 

Archeologické lokality

Navštivte také nově revitalizované archeologické lokality, které jsou spjaty s obdobím Velké Moravy – Výšinu sv. Metoděje v Uherském Hradišti, Špitálky ve Starém Městě nebo základy kostelíka s jeho replikou v obci Modrá.

 

Uherské Hradiště – město královské

Expozice představuje Uherské Hradiště jako královské město, pevnost na řece Moravě a metropoli Slovácka. Expozici vybudovalo ve Slováckém centru kultury a tradic město Uherské Hradiště ve spolupráci se Slováckým muzeem.

Otevřeno: út–pá 8.00–12.00, 13.00–16.00 hodin a so–ne 9.00–12.00, 13.00–17.00 hodin. Telefon: +420 572 430 427, +420 605 221 504

Jezuitská kolej, Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště.