Autor: Adéla Čuříková

100 let vysílání rozhlasu_foto Dušan Tománek

VÝSTAVY

HLAVNÍ BUDOVA, SMETANOVY SADY

100letí nemocnice v Uherském Hradišti

Výstava zachycuje stoletou historii uherskohradišťské nemocnice od jejího vzniku v roce 1924, zakládání jednotlivých oddělení, stavbu pavilonů a významné osobnosti až po nemocnici v době covidu. Texty doplňují desítky dobových fotografií a historických předmětů z pozůstalosti MUDr. Karla Masaříka i přímo z nemocnice.

Výstava potrvá do 7. července.

100 let vysílání Československého rozhlasu na jihovýchodní Moravě

Výstava navazující na loňské oslavy sta let existence Českého rozhlasu, kdy v roce 1924 byla zřízena regionální stanice v Brně, připomíná první rozhlasovou stanici Radiojournal, významné regionální rozhlasové osobnosti a události, program a hudbu v jednotlivých obdobích i vývoj rozhlasové techniky.

Výstava potrvá do 14. července.

 

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA

Zdeněk Tománek

Zdeněk Tománek pochází z Uherského Hradiště, kde vystudoval kamenosochařství na Střední uměleckoprůmyslové škole, ve studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění v Atelieru monumentálního sochařství. Zdeněk Tománek se však nezabývá pouze sochařstvím, v jeho díle má nezastupitelné místo i malba, kresba a realizace v architektuře. Uspořádal desítky samostatných výstav a účastnil se stovek kolektivních přehlídek umění. Výstava bude autorovou dílčí retrospektivou a představí jak současné, tak starší práce.

Vernisáž ve čtvrtek 27. června v 17.00 hodin. Výstava potrvá do 13. října. 

 

DALŠÍ AKCE

Víkend památkových domků – Muzeum v přírodě Topolná a Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově

I v letošním roce se zapojujeme do již 10. ročníku regionální akce Víkend památkových domků. Objekty budou otevřeny v čase od 9 do 17 hodin bez nutnosti předchozí domluvy.

Sobota 1. – neděle 2. června.

 

Úterní výtvarné ateliéry pro děti v Galerii Slováckého muzea

Pohádka mezi obrazy: vždy v sudé týdny v úterý od 10 do 11 hodin, pro děti od 2 do 5 let (s doprovodem), max. 10 dětí ve skupince

Květnové termíny: 11. a 25. června.  

To umím taky: vždy v liché týdny v úterý od 14 do 15 hodin, pro děti od 5 do 8 let (s doprovodem), max. 12 dětí ve skupince

Květnové termíny: 4. a 18. června.

Místo si nutno rezervovat na: vladimira.cerna@slovackemuzeum.cz vždy do neděle před konáním ateliéru (cena: 70 Kč/ateliér).

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103.

 

S chutí do galerie

Na snídani do Galerie Slováckého muzea? Proč ne! Přijďte na dobrou kávu a občerstvení v režii místní Moja vinotéky. Krásné galerijní nádvoří je přeci jako stvořené pro snídani v trávě. V 10 hodin si pak můžete dopřát rodinnou komentovanou prohlídku expozice Krajina, sem tam zvíře, vedenou edukátorkou. Vstup na snídani volný, komentovaná prohlídka 100 Kč/dospělí, 70 Kč/děti 6-15 let, studenti a senioři.  

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, sobota 8. června od 9.00.

X. noc s Metodějem

Město Uherské Hradiště, Klub kultury Uherské Hradiště a Slovácké muzeum vás zvou na jubilejní desátý ročník setkání na Výšině sv. Metoděje v Uherském Hradišti. Připraveno je dětské odpoledne s rukodělnými dílnami a hrami (16.30–18.45), dále od 19.00 koncerty kapely Ťažká muzika z Terchovej a Docuku a na závěr ve 22.00 ohňová show v podání Boca Fuego. Vstup volný.

Výšina sv. Metoděje, pátek 14. června od 16.30.

 

S vysvědčením do muzea

Těšíme se na děti, které nám přinesou ukázat svá vysvědčení. Odměnou bude výtvarná dílnička a volný vstup pro školáky. Ostatní vstup dle platného ceníku 100 Kč/dospělí, 70 Kč/děti 6-15 let, studenti, senioři.

Hlavní budova muzea, Smetanovy sady 179, pátek 28. června od 9.00 do 14.00.

 

DALŠÍ OBJEKTY A EXPOZICE

 

Hlavní budova muzea, Smetanovy sady 179, Uh. Hradiště

Národopisná expozice Slovácko

Návštěvník se moderní výstavní formou seznámí se způsobem obživy, bydlením, rukodělnou tvorbou i lidovým oděvem. V druhé polovině expozice se vzájemně prolínají okruhy rodinného a výročního obyčejového cyklu – narození, svatba, smrt, masopustní obchůzky, velikonoční zvyky, obyčeje, slavnosti dožínek, vinobraní, hody i období adventu.

 

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uh. Hradiště

Umění jihovýchodní Moravy/Krajina, sem tam zvíře

Pokračování dlouhodobého výstavního cyklu Umění jihovýchodní Moravy je tentokráte zaměřeno na krajinu. Malba, ačkoli dominantní, však není zdaleka jediným výtvarným médiem, které se tímto tématem zabývá. Expozice tak představuje výběr děl ze sbírky, který je doplněn o intervence současných autorů pracujících i v dalších médiích jako fotografie, video nebo socha.

 

Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum, Jezuitská 1885, Staré Město

Národní kulturní památka, která rozsahem expozic přesahuje hranice regionu, nabízí interaktivní expozice, velkoplošné projekce i unikátní haptickou stezku.

Expozice Velká Morava

Okolo základů hřbitovního kostela z 9. století vypráví příběh velmože Mojslava.

Expozice Příběh Konstantina a Metoděje

Otevírá knihu o životě mužů, kteří stáli u počátku slovanského písemnictví.

Archeologická expozice Pravěk Uherskohradišťska

Z expozice ze surové oceli promlouvají jako němí svědkové minulosti originály nejvýznamnějších archeologických nálezů.

 

Uherské Hradiště – město královské, Jezuitská kolej, Masarykovo nám. 21, Uh. Hradiště

Expozice představuje Uherské Hradiště jako královské město, pevnost na řece Moravě a metropoli Slovácka. Expozici vybudovalo ve Slováckém centru kultury a tradic město Uherské Hradiště ve spolupráci se Slováckým muzeem.

 

Expozice Věznice Uherské Hradiště, U Reduty 256, Uherské Hradiště

Expozice vznikla ve spolupráci města Uherské Hradiště, Slováckého muzea, spolku Memoria a Klubu kultury a je tvořena fotografiemi a textovými panely v českém jazyce.

 

Muzeum v přírodě Topolná

Zemědělské usedlosti čp. 90 a čp. 93 stojící na návsi v Topolné jsou památkami lidového stavitelství. Dokládají typickou podobu domu stavěného v Pomoraví z nepálených cihel. Veřejnosti je přístupný objekt čp. 93, který přibližuje způsob bydlení a vybavení usedlosti z konce 19. století. V patrové komoře se nachází expozice praní a rybářství. V traktu dvora pak stodola, sušírna ovoce, udírna, včelín i polní kříž. Návštěvnicky je zajímavá kovárna, ve které do konce 30. let 20. století pracoval místní kovář. Areál obou usedlostí doplňuje sad starých odrůd ovocných stromů a roubená i vahadlová studna. Studna byla nově obnovena v roce 2023 a nahradila původní repliku z 90. let minulého století, která na konci roku 2013 dosloužila.

 

Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově

Muzeum lidových pálenic je v rámci České republiky ojedinělou expozicí dokumentující minulost i současnost podomácké výroby ovocných pálenek a jiných destilátů na jihovýchodní Moravě. Prezentuje na tři desítky kompletních přístrojů a jejich částí, velké množství potřeb souvisejících s pálením, včetně nádob, vinět a dokumentů. Expozice je průběžně doplňována o nové přírůstky do sbírky destilačních aparátů. Mnohdy jde o darované, náhodně nalezené i policií zabavené pálenice, které dokládají, že mnozí z nás dokáží vytvořit „pálenici“ doslova z čehokoliv.

 

Archeologické lokality

Archeologické lokality spjaty s obdobím Velké Moravy – Výšina sv. Metoděje v Uh. Hradišti, Špitálky ve Starém Městě nebo základy kostelíka s jeho replikou v obci Modrá.

 

Více informací na www.slovackemuzeum.cz nebo www.facebook.com/slovackemuzeum.